joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupaţiilor din Romania - a şaptea grupă


7. GRUPA MAJORĂ
7 Mestesugari şi lucratori calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a masinilor şi instalaţiilor

Muncitorii clasificaţi în aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate. Majoritatea ocupaţiilor din aceasta grupa necesita cunostinţe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrarile specifice constau în: extragerea de materii prime si prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrari; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, întreţinerea şi repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor şi vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlarie şi produse similare; executarea lucrarilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.


Subgrupe majore componente:

71 Meseriasi şi muncitori calificaţi în industria extractiva şi construcţii

72 Meseriasi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi

73 Meseriasi şi muncitori calificaţi în mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţi

74 Meseriasi şi muncitori calificaţi în industria alimentara şi alte meserii artizanale

7.1. SUBGRUPA MAJORĂ
71 Meseriasi şi muncitori calificaţi în industria extractiva şi construcţii

Meseriasii şi muncitorii calificaţi din industria extractiva şi construcţii executa lucrari de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafaţa (carbune), extrag şi prelucreaza pietrele destinate construcţiilor si executa lucrari specifice activitaţilor de construcţii.

Grupe minore componente:

711 Mineri şi artificieri, taietori şi cioplitori în piatra

712 Muncitori constructori şi asimilaţi

713 Muncitori constructori la lucrari de finisare

714 Zugravi, vopsitori, curaţitori de faţade, şi asimilaţi

7.1.1. GRUPA MINORĂ
711 Mineri şi artificieri, taietori şi cioplitori în piatra

Minerii, artificierii, taietorii şi cioplitorii în piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafaţa, încarca şi amorseaza explozibilul, taie şi fasoneaza pietre pentru construcţii.

Grupe de baza componente:

7111 Mineri şi lucratori în cariera
7112 Artificieri
7113 Spargatori, taietori şi cioplitori în piatra

7111 MINERI ŞI LUCRATORI ÎN CARIERA

Minerii şi lucratorii în cariera executa operaţii de extragere a carbunelui, minereului, mineralelor solide şi rocilor din mine subterane şi de suprafaţa (granit, calcar, ardezie, silex etc.). Salvatorii minieri întreprind acţiuni de salvare sau de asigurare a securitaţii minerilor prinsi în subteran, protejeaza patrimoniul unitaţii miniere de avariile produse de incendii, surpari, reinstaureaza condiţiile de siguranţa pentru o buna funcţionare a minei.

Ocupaţii componente:

711101 miner în subteran
711102 miner la suprafaţa
711103 masurator de gaze, temperatura şi radiaţii
711104 controlor de producţie la minele de aur nativ
711105 salvator minier
711106 miner în subteran pentru construcţii

7112 ARTIFICIERI

Artificierii executa lucrari de amplasare şi detonare a explozivului pentru fragmentarea şi dislocarea carbunelui, minereurilor şi rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum şi normele de protecţie a muncii.

Ocupaţii componente:

711201 artificier de mina
711202 artificier la lucrari de suprafaţa
711203 pirotehnician cinematografie şi teatru

7113 SPARGATORI, TAIETORI ŞI CIOPLITORI ÎN PIATRA

Spargatorii, taietorii şi cioplitorii în piatra executa lucrari de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare si polizare a formelor necesare pentru construcţii, taiere şi gravare de inscripţii sau motive decorative pe placile finisate.

Ocupaţii componente:

711301 cioplitor în piatra şi marmura
711302 cioplitor montator piatra, marmura
711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
711305 restaurator piatra

7.1.2. GRUPA MINORĂ
712 Muncitori constructori şi asimilaţi

Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora executa lucrari de zidarie si tâmplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operaţiilor specifice necesita cunostinţe legate de duritatea şi rezistenţa materialelor folosite şi de tehnologia construcţiilor; cunostinţele se dobândesc fie prin scoala profesionala, fie prin cursuri de calificare.

Grupe de baza componente:

7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici şi materiale tradiţionale
7122 Zidari
7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de baza anterioare

7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZA TEHNICI ŞI MATERIALE TRADIŢIONALE

Muncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrari de construcţii şi reparaţii de locuinţe şi alte anexe gospodaresti din chirpici, lemn, bârne etc; niveleaza terenul, sapa fundaţia şi cladesc construcţia din materialele respective.

Ocupaţii componente:

712101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatra
712102 confecţioner placi din diverse materiale
712103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf

7122 ZIDARI

Zidarii executa lucrari de zidarie, adica construiesc şi repara fundaţii, pereţi, cosuri înalte, cuptoare, cladiri etc., prin îmbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare dupa anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.

Ocupaţii componente:

712201 sobar
712202 zidar cosuri fabrica
712203 zidar pietrar
712204 zidar samotor
712205 zidar rosar-tencuitor
712206 zidar restaurator

7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ŞI ASIMILAŢI

Constructorii în beton armat executa, în principal, operaţii privind construirea structurilor şi lucrarilor din beton armat; executa turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimenteaza fântâni si deschiderile din pereţi; repara suprafeţe din beton şi similare.

Ocupaţii componente:

712301 betonist
712302 fierar betonist
712303 montator elemente prefabricate din beton armat
712304 constructor structuri monolite
712305 operator injectorist

7124 DULGHERI

Dulgherii construiesc, monteaza şi instaleaza diferite structuri din lemn pe santierele de construcţii, ajusteaza, asambleaza, îmbina, finiseaza, încadreaza usi, ferestre, pereţi desparţitori din lemn în interiorul construcţiilor; confecţioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa construcţii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).

Ocupaţii componente:

712401 dulgher (exclusiv restaurator)
712402 dulgher restaurator

7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Muncitorii încadraţi în aceasta grupa practica meserii de construcţii si întreţinere a drumurilor şi podurilor, cailor ferate şi liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.

Ocupaţii componente:

712901 muncitor hidrometru
712902 pavator
712903 sapator fântâni
712904 asfaltator
712905 cantonier
712906 chesonier
712907 constructor cai ferate
712908 constructor linii tramvai
712909 drenor canalist
712910 fascinar
712911 finisor terasamente
712912 muncitor hidrogeolog
712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice şi portuare
712914 sef echipa întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
712915 agent hidrotehnic
712916 revizor cale sau puncte periculoase
712917 meserias întreţinere cale
712918 sef echipa întreţinere cale
712919 meserias întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
712920 alpinist utilitar
712921 laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri şi poduri
712922 sef echipa întreţinere cale metrou
712923 sef echipa lucrari arta metrou
712924 lucrator pentru drumuri şi cai ferate
712925 muncitor în taiere structuri cu scule diamantate

7.1.3. GRUPA MINORĂ
713 Muncitori constructori la lucrari de finisare

Muncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari şi finisari de mozaicuri; instaleaza şi monteaza ţevi şi izolaţii termice şi acustice; executa reţelele de distribuţie a energiei electrice pentru cladiri şi alte lucrari de finisare.

Grupe de baza componente:

7131 Constructori de acoperisuri
7132 Parchetari, linolisti, mozaicari şi faianţari
7133 Ipsosari
7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice
7135 Geamgii
7136 Instalatori şi montatori de ţevi
7137 Electricieni în construcţii

7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERISURI

Constructorii de acoperisuri executa lucrari de acoperire a construcţiilor cu table metalice, materiale sintetice, ţigle, asfalt, ardezie şi alte materiale.

Ocupaţii componente:

713101 acoperitor-învelitor ţigla, azbociment, tabla
713102 constructor de acoperisuri

7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI ŞI FAIANŢARI

Parchetarii executa lucrari de pregatire, monteaza şi finiseaza parchete în interiorul cladirilor; linolistii croiesc, fixeaza şi lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna şi finiseaza mozaicuri; faianţarii pregatesc pereţii, aplica şi îmbina placile de faianţa.

Ocupaţii componente:

713201 faianţar
713202 montator placaje interioare şi exterioare
713203 mozaicar (exclusiv restaurator)
713204 parchetar
713205 mozaicar restaurator
713206 linolist

7133 IPSOSARI

Ipsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafeţele pereţilor cu un strat subţire de pasta de ipsos, profiluri interioare şi exterioare (scafe, brâuri, ancadramente, cornise etc.), cu ajutorul sabloanelor; monteaza profile, prefabricate, lucrari de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.

Ocupaţii componente:

713301 ipsosar (exclusiv restaurator)
713302 turnator ornamentalist
713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7134 MONTATORI DE IZOLAŢII TERMICE ŞI ACUSTICE

Montatorii de izolaţii termice şi acustice executa lucrari pentru asigurarea izolarii termice şi acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planseelor, teraselor, conductelor.

Ocupaţii componente:

713401 izolator fonic
713402 izolator frigorific
713403 izolator hidrofug
713404 izolator lucrari speciale (antiacide şi de protecţie)
713405 izolator termic
713406 montator pereţi şi plafoane din ghips carton
713407 asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan
713408 confecţioner geam termoizolator
713409 confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice

7135 GEAMGII

Geamgii aleg panourile de sticla, taie, masoara şi monteaza sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereţi desparţitori, tablouri; realizeaza vitralii si panouri decorative.

Ocupaţii componente:

713501 geamgiu

7136 INSTALATORI ŞI MONTATORI DE ŢEVI

Instalatorii şi montatorii de ţevi executa lucrari de montaj de instalaţii sanitare, gaze, încalzire centrala, ventilare şi condiţionare, alimentare cu apa, reţele exterioare şi instalaţii frigorifice.

Ocupaţii componente:

713601 detector pierderi apa şi gaze
713602 instalator apa, canal
713603 instalator frigotehnist
713604 instalator încalzire centrala şi gaze
713605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide
713606 instalator ventilare şi condiţionare apa
713607 verificator canale subterane
713608 instalator centrale termice
713609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
713610 instalator autorizat proiectare execuţie şi /sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare stocare
713611 instalator autorizat proiectare execuţie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie
713612 instalator reţele termice şi sanitare
713613 operator instalaţii apa şi canalizare

7137 ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCŢII

Electricienii în construcţii traseaza instalaţiile electrice; executa lucrari în vederea susţinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile şi racordurile electrice; repara şi întreţin aceste instalaţii.

Ocupaţii componente:

713701 electrician în construcţii

7.1.4. GRUPA MINORĂ
714 Zugravi, vopsitori, curaţitori de faţade şi asimilaţi

Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curaţa faţadele cladirilor şi cosurile industriale.

Grupe de baza componente:

7141 Zugravi, tapetari, lacuitori şi vopsitori
7143 Curaţitori de faţade şi cosari

7141 ZUGRAVI, TAPETARI, LACUITORI ŞI VOPSITORI

Meseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrari de varuire, zugraveli, vopsitorie pe pereţii cladirilor, lemn, metal; aplica tapete de hârtie sau material plastic pe pereţii tencuiţi sau din beton.

Ocupaţii componente:

714101 tapetar
714102 zugrav, vopsitor
714103 lacuitor lemn
714104 vopsitor industrial
714105 finisor-lacuitor lemn
714106 stucaturist
714107 ignifugator
714108 vopsitor auto
714109 operator termoprotecţie

7143 CURAŢITORI DE FAŢADE ŞI COSARI

Curaţitorii de faţade curaţa faţadele din pietre taiate, caramizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii înlatura prin procedee specifice funinginea depusa în interiorul cosurilor industriale.

Ocupaţii componente:

714301 cosar
714302 curaţitor de faţade

7.2. SUBGRUPA MAJORĂ
72 Meseriasi şi muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi

Muncitorii din aceasta subgrupa majora toarna metalele, le sudeaza, le prelucreaza la cald sau prin alte procedee; monteaza, întreţin şi repara structuri metalice; regleaza masini unelte; asambleaza, întreţin şi repara motoare, vehicule, instalaţii şi echipamente electrice.

Grupe minore componente:

721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii , alţi lucratori în construcţii metalice

722 Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi

723 Mecanici, montatori şi reparatori de masini şi utilaje

724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

7.2.1. GRUPA MINORĂ
721 Turnatori, sudori, tinichigii, cazangii şi alţi lucratori în construcţii metalice

Persoanele având aceste meserii confecţioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza şi taie piese metalice; confecţioneaza şi repara articole din tabla; monteaza, întreţin şi repara structuri metalice grele şi de ridicat, funiculare şi alte instalaţii.

Grupe de baza componente:

7211 Turnatori, formatori, miezuitori
7212 Sudori şi debitatori autogeni
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori şi montatori de structuri metalice
7215 Lucratori la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat
7216 Scafandri şi alţi lucratori subacvatici

7211 TURNATORI, FORMATORI, MIEZUITORI

Meseriasii specializaţi ca turnatori, formatori, miezuitori, confecţioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare şi miezurile, dupa care executa operaţiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.

Ocupaţii componente:

721101
721102 modelier lemn
721103 modelier metal
721104 modelator miezuitor
721105 modelier naval
721106 operator la masini de brichetat span
721107 pregatitor metale vechi pentru retopire
721108 recuperator metale vechi
721109 topitor aliaje tipografie
721110 topitor fonta şi neferoase
721111 topitor, turnator metale şi aliaje neferoase
721112 turnator fonta pe banda
721113 turnator formator
721114 turnator pregatitor oţelarie
721115 turnator modelier
721116 turnator metale şi neferoase
721117 modelor prototipuri auto

7212 SUDORI ŞI DEBITATORI AUTOGENI

Sudorii şi debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee) prin taiere, topire; asambleaza piese metalice prin fuziune.

Ocupaţii componente:

721201 brazor
721202 sudor manual cu flacara de gaze
721203 sudor manual cu arc electric
721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
721205 operator taiere
721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
721208 sudor

7213 TINICHIGII-CAZANGII

Tinichigiii traseaza repere pe tabla în vederea decuparii şi fasonarii; realizeaza şi repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate având ca materie prima tabla din oţel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Monteaza şi repara piese din tabla pentru vehicule şi avioane. Cazangiii fabrica şi repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente şi similare).

Ocupaţii componente:

721301 cazangiu recipiente
721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente
721303 tinichigiu carosier
721304 tinichigiu industrial
721305 tinichigiu de santier
721306 tinichigiu structurist de aviaţie
721307 cazangiu ţevar
721308 cazangiu formator
721309 tinichigiu restaurator

7214 CONSTRUCTORI ŞI MONTATORI DE STRUCTURI METALICE

Constructorii şi montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza si nituiesc elemente metalice pentru încorporarea lor în cladiri, nave.

Ocupaţii componente:

721401 finisor cocleţi
721402 finisor ace şi accesorii
721403 confecţioner capace de carde
721404 confecţioner cocleţi
721405 confecţioner plase din sârma
721406 formator ţevi prin sudare
721407 lacatus construcţii metalice şi navale
721408 lacatus de mina
721409 lacatus revizie vagoane
721410 lacatus mecanic
721411 lacatus montator
721412 presator metale la rece
721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere
721414 sanfrenator
721415 pregatitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete
721416 repasator garnituri carde
721417 tubulator naval
721418 masinist la litografiat şi vernisat tabla
721419 masinist la confecţionarea ambalajelor metalice
721420 masinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu
721421 constructor - montator de structuri metalice
721422 masinist la fabricarea acelor şi accesoriilor
721423 nituitor
721424 lacatus mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
721425 masinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor
721426 montator ajustor spete
721427 lipitor şi protejator spete
721428 taietor garnituri de carde
721429 masinist mecanic la confecţionare garnituri carde
721430 lacatus-depanator utilaje calcul
721431 operator la montarea şi conservarea produselor dupa probe
721432 schelar

7215 LUCRATORI LA MONTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA DE INSTALAŢII DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT

Lucratorii la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat si transportat monteaza instalaţii de ridicat; instaleaza şi întreţin cabluri metalice si fire pe santiere (de construcţii, foraj puţuri petrol şi gaze), la bordul navelor si avioanelor. Concret, leaga, repara şi ajusteaza legatura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea în funcţiune a diferitelor tipuri de funiculare si platforme mobile pentru transport persoane şi materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.

Ocupaţii componente:

721501 mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultura şi exploatari forestiere

7216 SCAFANDRI ŞI ALŢI LUCRATORI SUBACVATICI

Scafandrii şi lucratorii similari executa lucrari sub apa necesare instalarii şi repararii podurilor, pilonilor şi fundaţiei pentru construcţii portuare; verifica starea navelor aflate la apa şi a instalaţiilor subacvatice, semnaleaza prin imersiune, situaţia navelor naufragiate.

Ocupaţii componente:

721601 scafandru
721602 scafandru autonom
721603 scafandru sef grup
721604 scafandru sef utilaj
721605 scafandru greu

7.2.2. GRUPA MINORĂ
722 Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi

Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora realizeaza lucrari de prelucrare a fierului, oţelului şi altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, în vederea fabricarii şi repararii de utilaje şi echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza şi rectifica suprafeţe metalice.

Grupe de baza componente:

7221 Forjori, stanţatori şi presatori
7222 Sculeri
7223 Reglori şi reglori conductori de masini unelte
7224 Lucratori la masini de polizat, rectificat şi ascuţit

7221 FORJORI, STANŢATORI ŞI PRESATORI

Forjorii, stanţatorii, presatorii şi matriţerii executa operaţii de schimbare a formei şi dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul masinilor universale de forjat sau specializate, prin încalzire prealabila. În procesul de execuţie, meseriasii cu aceste calificari folosesc nicovale, placi de oţel, ciocane manuale sau pneumatice, dalţi, dispozitive de îndoire, refulare etc., obţinând piese de diverse tipodimensiuni, complexitaţi si greutaţi.

Ocupaţii componente:

722101 forjor matriţer
722102 prelucrator mecanic metale preţioase
722103 presator piese din pulberi metalice
722104 stanţator
722105 presator, ambutisor la cald
722106 forjor manual
722107 forjor arcurar
722108 forjor mecanic
722109 confecţioner ferodouri
722110 preparator pulberi
722111 cuptorar termist pentru ferite
722112 fierar/potcovar
722113 formator-presator ferite
722114 finisor ferite
722115 controlor de calitate la forjare
722116 controlor de calitate la turnare

7222 SCULERI

Sculerii SDV prelucreaza dispozitive verificatoare şi matriţe pentru care executa operaţii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire etc; în funcţie de specificul materialului folosesc diferite masini unelte ca : freze, strunguri, raboteze şi altele, pentru a asigura funcţionarea cu precizie a acestora.

Ocupaţii componente:

722201 lacatus SDV
722202 sculer matriţer
722203 lacatus AMC
722204 lacatus mecanica fina
722205 prelucrator prin electroeroziune
722206 lacatus la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite

7223 REGLORI ŞI REGLORI CONDUCTORI DE MASINI - UNELTE

Reglorii executa toate reglarile mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalaţii, mecanisme, automate sau masini şi agregate care funcţioneaza ca linie complexa. Principalele operaţii ce se executa în cadrul reglajului sunt montarea şi demontarea sculelor si dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustari în vederea reglarii, reglarea mecanismelor de pornire-oprire şi siguranţa în funcţionare, asigurarea funcţionarii în regimul optim de funcţionare.

Ocupaţii componente:

722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice
722302 reglor la masini pentru confecţionarea elementelor galvanice
722303 reglor benzi montaj
722304 masinist la linii automate aschietoare
722305 reglor masini de bobinat şi platinat
722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
722307 reglor masini - unelte
722308 reglor montator
722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
722310 reglor şi reglor-conductor la masini–unelte
722311 conductor de instalaţii

7224 LUCRATORI LA MASINI DE POLIZAT, RECTIFICAT ŞI ASCUŢIT

Lucratorii la masini de polizat, rectificat şi ascuţit conduc masini fixe sau portabile de polizat şi rectificat, de ascuţire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza şi ascut lamele de taiat şi dinţii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele operaţii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea şi ascuţirea de scule şi instrumente.

Ocupaţii componente:

722401 ascuţitor laminate la cald
722402 ascuţitor laminate la rece
722403 ascuţitor calitor garnituri de carde
722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic
722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice
722406 polizator
722407 slefuitor metale
722408 frezor universal
722409 gauritor filetator
722410 honuitor, rodator-lepuitor
722411 rabotor mortezor universal
722412 rectificator universal
722413 strungar universal
722414 brosator
722415 frezor la masini roţi dinţate
722416 gravor mecanic
722417 rabotor, mortezor roţi dinţate
722418 rectificator dantura caneluri
722419 strungar la strung paralel şi de detalonat
722420 strungar la strung revolver
722421 strungar la strung carusel
722422 strungar la masini orizontale
722423 strungar la masini de alezat
722424 strungar la masini de prelucrat în coordonate
722425 strungar la masini de strunjit roţi cai ferate
722426 rectificator piese producatoare de ochiuri
722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament
722428 debitator semifabricate
722429 curaţitor-sablator

7.2.3. GRUPA MINORĂ
723 Mecanici, montatori şi reparatori de masini şi utilaje

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de masini şi utilaje ajusteaza, instaleaza, întreţin şi repara motoare, vehicule, masini agricole şi industriale.

Grupe de baza componente:

7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule
7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane
7233 Mecanici, montatori şi reparatori de masini agricole şi industriale

7231 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE AUTOVEHICULE

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de autovehicule executa operaţii de ajustare, instalare, întreţinere şi reparare a motoarelor de autovehicule. Înlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate şi regleaza mecanisme de direcţie, frânare, oprire-pornire şi altele.

Ocupaţii componente:

723101 electrician auto
723102 electromecanic auto
723103 mecanic auto
723104 lacatus montator agregate energetice şi de transport
723105 operator standuri încercari
723106 operator pregatire încercari vehicule
723107 mecanic utilaj

7232 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANE

Mecanicii, montatorii şi reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examineaza, încearca, întreţin şi repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranţa, înlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune funcţionari a motoarelor de avion.

Ocupaţii componente:

723201 mecanic aviaţie

7233 MECANICI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE MASINI AGRICOLE ŞI INDUSTRIALE

Muncitorii calificaţi din aceasta grupa executa operaţii de instalare, montare, întreţinere şi reparare a motoarelor agricole şi industriale, a echipamentelor mecanice, cu excepţia celor de autovehicule şi avioane.

Ocupaţii componente:

723301 frigoriferist (frigotehnist)
723302 mecanic agricol
723303 motorist
723304 ungator-gresor
723305 operator în verificarea, reîncarcarea şi repararea stingatoarelor de incendiu
723306 mecanic întreţinere şi reparaţii masini de cusut industriale
723307 operator în verificarea întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor

7.2.4. GRUPA MINORĂ
724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

Montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electrotehnice si electronice executa operaţii de montaj, instalare, reglare şi reparare a aparatelor electrice şi electronice.

Grupe de baza componente:

7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice
7242 Electronisti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice
7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice
7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane

7241 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ENERGETICE

Electromecanicii din aceasta grupa de baza monteaza, regleaza si repara aparate şi echipamente electrice şi energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda şi distribuţie, instrumente sau componente electrice la masini agricole şi industriale, autovehicule, aeronave, precum şi partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).

Ocupaţii componente:

724101 electrician echipamente electrice şi energetice
724102 bobinator aparataj electric
724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
724104 bobinator masini electrice rotative
724105 electrician aparate masura-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice
724106 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
724107 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice
724108 electrician verificari şi masuratori electrice în centrale şi reţele electrice
724109 bobinator transformatoare
724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric
724111 montator reglor şi depanator pentru aparate de masura electrice şi relee
724112 montator reglor şi depanator de ascensoare
724113 electrician nave
724114 confecţioner cablaje auto
724115 electromecanic masini şi echipamente electrice
724116 electromecanic staţie pompare apa-canal

7242 ELECTRONISTI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Electronistii, montatorii şi reparatorii de aparate şi echipamente electronice regleaza, întreţin şi repara echipamente de calcul, echipamente de înregistrare şi transmisie sunet şi imagine şi alte componente electronice.

Ocupaţii componente:

724201 electrician depanator utilaje calcul
724202 electronist depanator utilaje calcul
724203 plantator elemente electronice
724204 operator in verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor
724205 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
724206 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

7244 ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE INSTALAŢII TELEGRAFICE ŞI TELEFONICE

Electromecanicii montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice si telefonice monteaza, întreţin şi repara instalaţii telefonice şi telegrafice din centralele telefonice şi alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.

Ocupaţii componente:

724401 automatist
724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
724403 electromecanic radio-radioficare
724404 electromecanic reţele cabluri
724405 electromecanic reţele linii
724406 electromecanic telegrafie, telefonie
724407 electronist telecomunicaţii
724408 jonctor
724409 linior
724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
724411 electromecanic electroalimentare
724412 muncitor radioelectronist
724413 electromecanic automatizari şi telecomunicaţii
724414 electromecanic

7245 ELECTRICIENI, MONTATORI ŞI REPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ŞI SUBTERANE

Electricienii, montatorii şi reparatorii de linii electrice instaleaza si repara linii electrice aeriene şi subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice şi pentru tracţiune electrica.

Ocupaţii componente:

724501 electrician exploatare centrale şi staţii electrice
724502 electrician exploatare reţele electrice
724503 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
724504 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
724505 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice
724506 electrician protecţie relee, automatizari şi masuratori electrice
724507 electrician de întreţinere şi reparaţii
724508 electrician montator de instalaţii automatizate
724509 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
724510 electrician pentru protecţia catodica
724511 electrician rural
724512 electrician de mina
724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice

7.3. SUBGRUPA MAJORĂ
73 Meseriasi şi muncitori calificaţi în mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţi

Meseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie şi asimilaţii acestora realizeaza şi repara instrumente şi aparate de mecanica fina si precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale, lucrari de tipografie şi legatorie. Lucrarile se executa manual sau cu scule şi masini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau îmbunataţirea calitaţii produselor.

Grupe minore componente:

731 Lucratori în mecanica fina şi asimilaţi

732 Olari, sticlari şi lucratori asimilaţi

733 Lucratori meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale

734 Lucratori poligrafi şi asimilaţi

7.3.1. GRUPA MINORĂ
731 Lucratori în mecanica fina şi asimilaţi

Lucratorii din mecanica fina şi asimilaţii acestora confecţioneaza, repara instrumente şi aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii si efectueaza operaţii de precizie în metal şi alte materiale.

Grupe de baza componente:

7311 Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie
7312 Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii şi alţi lucratori de precizie în metal şi alte materiale

7311 CONFECŢIONERI ŞI REPARATORI DE INSTRUMENTE ŞI APARATE DE PRECIZIE

Confecţionerii şi reparatorii de instrumente şi aparate de precizie executa, regleaza şi repara aparate şi instrumente optice utilizate în aviaţie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice si dentare.

Ocupaţii componente:

731101 AMC-ist
731102 armurier
731103 blocator, chituitor, deblocator
731104 ceasornicar
731105 centrator, debordator piese optice
731106 centrator, finisor aparate optice
731107 degresator, curaţator piese şi aparate optice
731108 lipitor lentile şi prisme
731109 montator aparatura optica
731110 optician
731111 optician armament
731112 confecţioner seringi
731113 presator piese optice
731114 reparator aparate foto
731115 reparator stilouri, brichete
731116 reparator umbrele
731117 gravor piese optice
731118 debitator - ebosator
731119 dusisator - polizator
731120 tratamentist piese optice
731121 metrolog şi depanator mecanica fina, tehnica digitala şi analogica (MFTDA)
731122 metrolog verificator
731123 controlor de conformitate în industria de masini

7312 CONFECŢIONERI ŞI ACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALE

Confecţionerii şi acordorii de instrumente muzicale sunt meseriasi specializaţi în confecţionarea, acordarea şi repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percuţie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice şi materii prime care sa corespunda din punct de vedere calitativ.

Ocupaţii componente:

731201 acordor acordeoane, armonici
731202 acordor piane, pianine, orga, ţambal
731203 caserator şi slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
731205 constructor claviatura
731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici
731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)
731208 filator corzi pentru piane
731209 montator corp sonor la piane
731210 montator reglor piane
731211 montator ajustor de acordeoane
731212 lutier
731213 constructor – restaurator de orgi

7313 GIUVAERGII ŞI ALŢI LUCRATORI DE PRECIZIE ÎN METAL ŞI ALTE MATERIALE

Giuvaergiii şi ceilalţi lucratori de precizie în metal şi alte materiale confecţioneaza obiecte de arta şi podoaba prin prelucrarea metalului preţios; fixeaza şi încrusteaza în metale preţioase sau comune pietre preţioase, sintetice sau din sticla; prelucreaza şi confecţioneaza obiecte de uz casnic, tacâmuri şi obiecte de galanterie, dupa modele; slefuiesc pietre preţioase naturale sau sintetice.

Ocupaţii componente:

731301 argintar
731302 bijutier metale preţioase
731303 cizelator
731304 cizelator clisee galvanice
731305 confecţioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
731306 gravor manual
731307 ţintuitor
731308 bijutier metale comune
731309 giuvaergiu
731310 slefuitor diamante naturale

7.3.2. GRUPA MINORĂ
732 Olari, sticlari şi lucratori asimilaţi

Olarii, sticlarii şi lucratorii asimilaţi prelucreaza şi produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamânt ars, porţelan, caramizi, sticla; graveaza motive ornamentale şi decoreaza articole de sticla şi ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte şi firme (tabliţe).

Grupe de baza componente:

7321 Olari şi formatori în ceramica şi materiale abrazive
7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)
7323 Gravori pe sticla
7324 Pictori, decoratori pe sticla şi ceramica

7321 OLARI ŞI FORMATORI ÎN CERAMICA ŞI MATERIALE ABRAZIVE

Olarii şi formatorii în ceramica şi materiale abrazive confecţioneaza articole din pamânt ars, faianţa şi porţelan, forme în argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olarit; executa turnarea manuala în forme a caramizilor şi ţiglelor; realizeaza articole din materiale ceramice prin presare manuala; produc obiecte abrazive prin turnarea şi presarea amestecului abraziv.
Ocupaţii componente:

732101 aplicator de detalii la produse din ceramica
732102 debavurator - retusor la produse din ceramica fina
732103 turnator produse ceramice
732104 fasonator produse ceramice
732105 glazurator produse din ceramica fina
732106 modelator ceramica
732107 olar ceramica (artizanat)
732108 preparator mase ceramice
732109 presator produse ceramice
732110 râsnitor smalţ
732111 slefuitor produse din ceramica fina

7322 STICLARI (SUFLATORI, TAIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)

Sticlarii executa operaţii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuala a sticlei încalzite, îndoire, turnare şi presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei şi a lentilelor, taierea sticlei în foi cu ajutorul uneltelor manuale.

Ocupaţii componente:

732201 brigadier la fabricarea sticlei
732202 modelator tuburi spectrale
732203 tragator, slefuitor, gradator nivele
732204 prelucrator topitura sticla la presa
732205 prelucrator topitura sticla la ţeava
732206 formator tuburi spectrale

7323 GRAVORI PE STICLA

Gravorii pe sticla executa manual sau mecanic operaţii de gravare de inscripţii sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substanţe erodante.

Ocupaţii componente:

732301 gradator vase şi aparate de laborator
732302 gravor produse de sticla
732303 inscripţioner pe produse de sticla şi ceramica

7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA ŞI CERAMICA

Pictorii, decoratorii pe sticla şi ceramica picteaza cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matriţelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acopera sticla de oglinda cu soluţii de argint.

Ocupaţii componente:

732401 pictor pe sticla şi ceramica
732402 oglindar

7.3.3. GRUPA MINORĂ
733 Lucratori meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale

Lucratorii meseriasi executanţi de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale produc, prin metode tradiţionale, articole de uz personal, casnic şi obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile şi alte materiale; asambleaza şi decoreaza obiecte; împletesc, tricoteaza, brodeaza; realizeaza dantele; confecţioneaza încalţaminte tradiţionala, posete, curele şi alte accesorii.

Grupe de baza componente:

7331 Lucratori-meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
7332 Lucratori-meseriasi în executarea de produse artizanale din textile,piele şi materiale similare

7331 LUCRATORI-MESERIASI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN ŞI ALTE MATERIALE

Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din lemn şi alte materiale prelucreaza şi modeleaza materiile prime şi produc vase, cani, cosuri, palarii de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare şi ortopedice etc.

Ocupaţii componente:

733101 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, sindrila, ciubere
733102 confecţioner jucarii
733103 confecţioner obiecte artizanale din lemn
733104 confecţioner plute
733105 confecţioner garnituri pentru etansare
733106 pirogravor
733107 ramar poleitor
733108 sculptor în lemn
733109 confecţioner creta scolara
733110 traforator manual lemn
733111 dogar manual
733112 rotar caretas
733113 lumânarar
733114 confecţioner cuţite, brice, braţari, andrele, agrafe, inele
733115 confecţioner nasturi, piepteni
733116 confecţioner obiecte casnice din deseuri aluminiu şi alte metale
733117 confecţioner obiecte din ipsos
733118 confecţioner obiecte din os, scoica, mica etc.
733119 confecţioner manual în metaloplastie
733120 confecţioner corzi din intestine
733121 încadrator tablouri
733122 confecţioner materiale didactice pentru stiinţele naturii
733123 confecţioner proteze dentare
733124 confecţioner proteze ortopedice
733125 confecţioner jaluzele

7332 LUCRATORI-MESERIASI ÎN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZA-NALE DIN TEXTILE, PIELE ŞI MATERIALE SIMILARE

Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din textile, piele si materiale similare produc ţesaturi, îmbracaminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregatesc şi vopsesc pieile.

Ocupaţii componente:

733201 confecţioner plase pescaresti
733202 confecţioner articole hârtie
733203 confecţioner bibelouri din Jenille
733204 decorator în piele
733205 velator-matisor
733206 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii
733207 ghemuitor
733208 polierator frânghii
733209 cablator frânghii
733210 saluzitor frânghii
733211 confecţioner unelte pescuit din plase
733212 confecţioner îmbracare volane în piele

7.3.4. GRUPA MINORĂ 734
Lucratori poligrafi şi asimilaţi

Lucratorii poligrafi aleg şi aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual-mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi şi cilindri de tiparire; imprima pe hârtie sau alţi suporţi; leaga şi finiseaza carţi.

Grupe de baza componente:

7341 Zeţari şi linotipisti
7342 Stereotipari şi galvanotipisti
7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori
7344 Personal de fotografiere şi asimilat
7345 Legatori şi lucratori înrudiţi
7346 Imprimatori pe matase, lemn şi textile

7341 ZEŢARI ŞI LINOTIPISTI

Zeţarii şi linotipistii culeg textul manual sau manual-mecanic, formeaza spaltul, corecteaza textul în spalt, formeaza paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matriţare, desfac şi împart elementele componente ale formei de zaţ dupa imprimare sau matriţare si retopesc elementele formei de text. Linotipistii culeg textul prin claviere, iar turnarea rândurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.

Ocupaţii componente:

734101 culegator la masina de cules şi turnat rânduri (linotipisti)
734102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text (monotastor)
734103 culegator la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
734104 culegator manual (zeţar)
734105 tipograf turnator la masinile de turnat text

7342 STEREOTIPARI ŞI GALVANOTIPISTI

Stereotiparii şi galvanotipistii confecţioneaza clisee de imprimerie tipografica, utilizând procedee de stereotipie şi galvanoplastie.

Ocupaţii componente:

734201 frezor-montator clisee
734202 stereotipar
734203 galvanotipist
734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)
734205 zincograf

7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE ŞI FOTOGRAVORI

Gravorii şi fotogravorii traseaza desene pe suprafaţa peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matriţe metalice, suprafeţe de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice şi placi metalice; executa, parţial sau total, lucrarile necesare confecţionarii cilindrilor prin procedee de fotogravare.

Ocupaţii componente:

734301 copist formare tipar plan
734302 desenator cromo-litograf
734303 slefuitor granulator
734304 gravor placi metalice
734305 gravor placi litografice
734306 fotogravor
734307 turnator valuri
734308 manipulant cutter-plotter

7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE ŞI ASIMILAT

Fotografii şi personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de construcţie speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retuseaza manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; monteaza manual negative si diapozitive în conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri şi altele.

Ocupaţii componente:

734401 fotoceramist
734402 fotocopist
734403 fotopoligraf
734404 fotoreproducator
734405 montator filme
734406 retusor clisee

7345 LEGATORI ŞI LUCRATORI ÎNRUDIŢI

Legatorii şi lucratorii înrudiţii executa lucrari complexe de brosare si legatorie, confecţionare de ambalaje din hârtie şi carton (cutii, pungi, saci etc.).

Ocupaţii componente:

734501 legator manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
734502 confecţioner flori artificiale
734503 confecţioner, prelucrator ţevi pentru industria textila
734504 colator publicitar

7346 IMPRIMATORI PE MATASE, LEMN ŞI TEXTILE

Imprimatorii pe matase, lemn şi textile decupeaza matriţe pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hârtie, metal, textile şi alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.

Ocupaţii componente:

734601 imprimeur textil
734602 imprimator serigraf
734603 taietor matriţe serigrafie
734604 serigraf
734605 operator presa de transfer termic

7.4. SUBGRUPA MAJORĂ 74
Meseriasi şi muncitori calificaţi în industria alimentara şi alte meserii artizanale

Meseriasii şi muncitorii calificaţi din industria alimentara şi alte meserii artizanale acţioneaza, manual sau mecanic, pentru prelucrarea şi prepararea materiilor prime din agricultura şi pescuit şi le transforma în bunuri alimentare si în alte produse; executa şi repara articole din lemn, textile, blanuri, piele si alte materiale.

Grupe minore componente:

741 Meseriasi şi lucratori în industria alimentara

742 Meseriasi şi lucratori în tratarea şi prelucrarea lemnului

743 Lucratori în industria textila şi confecţii

744 Lucratori în prelucrarea pielii şi fabricarea încalţamintei

7.4.1. GRUPA MINORĂ 741
Meseriasi şi lucratori în industria alimentara

Meseriasii şi lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana şi subproduse; prelucreaza carnea şi pestele; prepara pâine şi produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul si produsele din tutun; conserva fructe şi legume.

Grupe de baza componente:

7411 Macelari şi alţi lucratori în prelucrarea carnii şi pestelui
7412 Brutari, patisieri şi cofetari
7413 Lucratori în fabricarea produselor lactate
7414 Lucratori în conservarea fructelor şi legumelor
7415 Degustatori şi controlori de calitate de mâncaruri şi bauturi
7416 Lucratori în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

7411 MACELARI ŞI ALŢI LUCRATORI ÎN PRELUCRAREA CARNII ŞI PESTELUI

Macelarii, ciontolitorii şi transatorii de carne taie animalele pe linie, în banda; transeaza, dezoseaza şi sorteaza carnea pe calitaţi; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregatesc şi ambaleaza carnea si produsele derivate pentru vânzare.

Lucratorii în prelucrarea pestelui transeaza pestele, îl curaţa de intestine, îl pregatesc pentru vânzare sau îl conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.

Ocupaţii componente:

741101 carmangier
741102 ciontolitor transator carne
741103 macelar
741104 sterilizator
741105 taietor pasari
741106 lucrator la prelucrarea pestelui
741107 afumator carne

7412 BRUTARI, PATISERI ŞI COFETARI

Brutarii fabrica pâine şi produse de panificaţie prin transformarea fainii şi adausurilor respective. Patiserii şi cofetarii prepara aluaturile, cremele si compoziţiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza şi glaseaza produsele.

Ocupaţii componente:

741201 brutar
741202 cofetar
741203 patisier
741204 preparator de semifabricate şi preparate culinare
741205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

7413 LUCRATORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE

Lucratorii la fabricarea produselor lactate produc prin, prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smântâna, încheaga laptele şi îl toarna în forme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit.

Ocupaţii componente:

741301 pasteurizator produse lactate
741302 preparator produse lactate
741303 smântânitor

7414 LUCRATORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR

Lucratorii la conservarea fructelor şi legumelor conserva fructe si legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extracţie de sucuri si uleiuri.

Ocupaţii componente:

741401 preparator conserve, legume şi fructe
741402 uscator-deshidrator legume, fructe
741403 preparator castane, dovleac, porumb
741404 lucrator în procesarea de fructe de padure şi ciuperci de padure

7415 DEGUSTATORI ŞI CONTROLORI DE CALITATE DE MÂNCARURI ŞI BAUTURI

Degustatorii şi controlorii de calitate a mâncarurilor şi bauturilor testeaza şi gusta alimente şi bauturi în diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.

Ocupaţii componente:

741501 degustator

7416 LUCRATORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN

Lucratorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea şi prelucrarea acestora pentru obţinerea ţigaretelor şi a tutunului de pipa.

Ocupaţii componente:

741601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor

7.4.2. GRUPA MINORĂ
742 Meseriasi şi lucratori în tratarea şi prelucrarea lemnului

Meseriasii şi lucratorii la tratarea şi prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea şi repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete şi diverse articole: pipe, schiuri, saboţi şi alte articole de sport; regleaza şi coordoneaza masini de sculptat în lemn şi executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri si altele similare prin împletirea nuielelor.

Grupe de baza componente:

7421 Lucratori în pregatirea şi tratarea lemnului
7422 Tâmplari şi lucratori asimilaţi
7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn 7424 Împletitori de cosuri, confecţioneri de perii şi asimilaţi

7421 LUCRATORI ÎN PREGATIREA ŞI TRATAREA LEMNULUI

Lucratorii din activitatea de pregatire şi tratare a lemnului executa operaţii de uscare-aburire a materialului lemnos în vederea asigurarii umiditaţii şi plasticitaţii, în scopul prelucrarii.

Ocupaţii componente:

742101 vopsitor lemn
742102 pregatitor paste chimice
742103 pregatitor placi fibrolemnoase şi hârtie pentru filme
742104 uscator, aburitor material lemnos

7422 TÂMPLARI ŞI LUCRATORI ASIMILAŢI

Tâmplarii şi asimilaţii acestora produc, decoreaza şi repara mobila si alte produse din lemn; îmbina furnirele, le preseaza, încleiaza, ajusteaza si finiseaza; produc şi repara vehicule şi alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) şi alte articole de sport.

Ocupaţii componente:

742201 tâmplar universal
742202 tâmplar carosier
742203 tâmplar manual/artizanal
742204 marangoz calafatuitor
742205 asamblator lazi
742206 confecţioner montator produse lemn
742207 curbator - montator butoaie lemn
742208 tâmplar manual la presare şi încleiere
742209 corhanitor
742210 tâmplar manual ajustor montator
742211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
742212 marangoz cala - tachelagiu
742213 slefuitor, lustruitor
742214 pregatitor suprafeţe pentru lacuit
742215 gardinator
742216 confecţioner-montator cercuri la butoaie
742217 decupator lamele din lemn pentru lazi
742218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri şi emailuri în industria lemnului
742219 tâmplar restaurator
742220 restaurator sarpante şi structuri din lemn
742221 tâmplar binale

7423 REGLORI-MONTATORI MASINI DE PRELUCRAT LEMN

Reglorii-montatori de masini pentru prelucrat lemn monteaza si regleaza aceste masini în vederea executarii operaţiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire şi sculptura.

Ocupaţii componente:

742301 strungar în lemn
742302 reglor masini de prelucrat lemn
742303 taietor de precizie în lemn

7424 ÎMPLETITORI DE COSURI, CONFECŢIONERI DE PERII ŞI ASIMILAŢI

Împletitorii de cosuri, confecţionerii de perii şi asimilaţii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodaresc şi utilitate personala, din rachita, rafie, trestie, stuf şi alte materiale pe care le pregatesc în prealabil.

Ocupaţii componente:

742401 confecţioner bidinele, pensule, perii
742402 confecţioner maturi
742403 împletitor de nuiele
742404 împletitor obiecte din foi de porumb
742405 împletitor fibre plastice
742406 împletitor papura
742407 legator de par
742408 prelucrator de fulgi şi pene
742409 sortator, spalator par
742410 prelucrator de par la masina
742411 prelucrator manual de par
742412 împletitor din panglica împletita
742413 pieptanator de par la masina
742414 fierbator - uscator de par

7.4.3. GRUPA MINORĂ
743 Lucratori în industria textila şi confecţii

Lucratorii în textile executa, manual sau mecanic, operaţii de filatura, ţesatorie şi tricotat.

Lucratorii din confecţii textile şi blanuri confecţioneaza şi repara articole vestimentare şi palarii din textile şi blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc şi cos ţesaturi pentru mobila şi saltele.

Grupe de baza componente:

7431 Filatori
7432 Ţesatori şi tricoteri
7433 Confecţioneri industriali de îmbracaminte, palarieri şi modiste
7434 Blanari şi asimilaţi
7435 Mesteri, croitori în textile şi piele
7436 Lucratori în broderie şi asimilaţi
7437 Tapiţeri şi asimilaţi

7431 FILATORI

Filatorii clasifica fibrele textile dupa criterii prestabilite, le spala, curaţa, daracesc şi piaptana în vederea obţinerii firelor de ţesut sau tricotat.

Ocupaţii componente:

743101 filator
743102 ajutor maistru filator

7432 ŢESATORI ŞI TRICOTORI

Ţesatorii şi tricoterii fileaza (torc) şi bobineaza firele, ţes stofe, covoare, dantele şi alte articole, manual sau pe masini cu comanda manuala.

Ocupaţii componente:

743201 ţesator
743202 tricoteur manual
743203 ajutor maistru ţesator, tricoteur
743204 crosetor
743205 împletitor textile
743206 confecţioner presuri
743207 ţesator restaurator manual covoare
743208 pregatitor şi confecţioner cataloage mostre
743209 confecţioner tricotaje dupa comanda
743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
743211 repasator
743212 aburitor textile
743213 reparator covoare
743214 ţesator manual

7433 CONFECŢIONERI DE ÎMBRACAMINTE, PALARIERI ŞI MODISTE

Croitorii, palarierii şi modistele confecţioneaza, dupa comanda, si retuseaza articole de îmbracaminte, rochii şi alte articole vestimentare din ţesaturi şi alte materiale (cu excepţia blanurilor); confecţioneaza palarii sau participa la unele operaţii de confecţionare a acestor articole de îmbracaminte.

Ocupaţii componente:

743301 croitor
743302 lenjer, confecţioner lenjerie dupa comanda
743303 confecţioner palarii
743304 ajutor maistru croitor
743305 plior confecţii
743306 modista
743307 ceaprazar - sepcar
743308 curaţitor - reparator palarii
743309 retusier confecţii

7434 BLANARI ŞI ASIMILAŢI

Blanarii confecţioneaza, repara şi recondiţioneaza haine din blana, dupa modele şi schiţe, în serie sau pe baza de comanda. Operaţiile pe care le executa constau în alegerea, întinderea, taierea şi îmbinarea parţilor croite pentru realizarea produsului finit.

Ocupaţii componente:

743401 blanar - confecţioner îmbracaminte din blana, dupa comanda
743402 confecţioner îmbracaminte din piele şi înlocuitori, dupa comanda
743403 cojocar

7435 MESTERI CROITORI ÎN TEXTILE ŞI PIELE

Confecţionerii de articole vestimentare din textile şi pielarie confecţioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile si piele; executa tipare dupa masurile clientului, croiesc, cos, efectueaza probe; daca este cazul, supravegheaza şi îndruma meseriasii din subordine; concep şi confecţioneaza palarii la cererea clienţilor.

Ocupaţii componente:

743501 croitor - confecţioner îmbracaminte, dupa comanda
743502 multiplicator sabloane croitorie
743503 confecţioner corsete
743504 confecţioner reparator cravate
743505 planimetror sabloane

7436 LUCRATORI ÎN BRODERIE ŞI ASIMILAŢI

Broderii şi asimilaţii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operaţii de decorare pe diferite materiale, confecţii sau lenjerie; stopeaza sau remaiaza ţesaturi, confecţii şi alte articole similare.

Ocupaţii componente:

743601 broder manual
743602 stopeur
743603 remaieur ciorapi
743604 broder manual - mecanic
743605 broder la gherghef

7437 TAPIŢERI ŞI ASIMILAŢI

Tapiţerii şi asimilaţii acestora executa operaţii de tapiţare a mobilei, decoraţiuni interioare din textile şi piele; confecţioneaza huse şi lucrari de tapiţerie pentru autovehicule, trenuri şi alte mijloace de transport.

Ocupaţii componente:

743701 tapiţer
743702 saltelar
743703 plapumar

7.4.4. GRUPA MINORĂ 744
Lucratori în prelucrarea pielii şi fabricarea încalţamintei

Lucratorii în prelucrarea pielii şi fabricarea încalţamintei executa operaţii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obţinerea semifabricatelor necesare confecţionarii încalţamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu excepţia hainelor, palariilor şi manusilor.

Grupe de baza componente:

7441 Tabacari şi pielari
7442 Cizmari şi mestesugari

7441 TABACARI ŞI PIELARI

Tabacarii şi pielarii executa operaţii de transformare a pieilor crude (în piele-gelatina prin cenuserire cu diferite soluţii chimice, tratare cu soluţii tanante, finisare prin vopsire cu coloranţi, ungere, întindere, uscare, slefuire etc.) în piele cu calitaţile necesare prelucrarii în produse finite.

Ocupaţii componente:

744101 mestesugar argasitor
744102 mestesugar cenuseritor
744103 mestesugar finisor mineral
744104 mestesugar finisor vegetal
744105 mestesugar sortator în industria pielariei

7442 CIZMARI ŞI MESTESUGARI

Cizmarii şi mestesugarii în lucrari de cizmarie confecţioneaza si repara încalţaminte din piele şi înlocuitori, articole de marochinarie şi voiaj, alte confecţii din piele şi înlocuitori, dupa comanda.

Ocupaţii componente:

744201 cizmar - confecţioner încalţaminte, dupa comanda
744202 confecţioner articole din piele şi înlocuitori
744203 confecţioner încalţaminte ortopedica
744204 curelar, confecţioner harnasamente
744205 marochiner - confecţioner marochinarie, dupa comanda
744206 opincar
744207 talpuitor (confecţioner - reparaţii încalţaminte)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu