sâmbătă, 19 mai 2012

Problema judecata profesionala - foarte utila

1 Un anumit număr de evenimente din societatea Epsilon au apărut după închiderea exerciţiului, la 31
decembrie N:
I. Anunţarea unei restructurări importante dintr-o uzină a Epsilon. Anunţul a fost realizat pe 28 decembrie N, dar tinînd seama de sărbători, acesta nu a fost cunoscut de public decît pe 2 ianuarie N+1.

Analiza:
Acest eveniment are o origine anterioara datei de 31.12. Hotararea luata pe 28.12 este cunoscuta de participantii la viata intreprinderii inainte de incheierea sit fin. In aceste cond conf IAS 37 (referitor la provizioane) pot fi considerate ca fiind indeplinite cond. Inceea ce priveste restructurarea se prevede ca entitatea sa aiba un plan formalizat si detaliat a restructurarii care sa precizeze cel putin activitatea la care se refera, principalele locatii afectate, nr. Aprox si functiile persoanelor indemnizate cu titlul de incheiere a ct de munca, chelt angajate si data la care se pune in lucru.


      Incidenta contabila trebuie inregistrat un provizion pentru restructurare care va include numai chelt care sunt in mod necesar antrenate de restructurare si care nu se refera la activitatea curenta a entitatii.

2 Anunţarea în data de 15 mai N+1 a unui plan de încetare a activităţii.
A. eveniment survenit ulterior inchiderii ex care in ciuda unor dificultati probabile la finele ex nu poate fi legat direct si in mod preponderent de ex incheiat.
IC Mentuiunea eventual in notele anexe daca evenimentul are consecinte financiare semnificative si daca cunoaterea lui este necesara pentru aprecierea activitatii entitatii.

3. Un contract de construcţii, în curs la M decembrie N, este constatat deficitar la 1 iulie N+1. ;

A Eveniment survenit ulterior inchiderii ex dar care ar putea fi atasat ex incheiat deoarece la 31.12 exista acest contract. Cunoasterea acestui eveniment mult dupa publicarea sit fin nu permite luarea lui in considerare ca even posterior.
IC Nicio mentiune in sit fin.Daca even ar fi fost cunoscut inaintea datei de inchiderea sit fin atunci se constituia provizion.

4 Achiziţionarea în martie N+1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială şi comercială a unui produs,
A.Eveniment survenit ulterior inchiderii ex si care nu e atasabil ex incheiat.
IC Mentiune eventuala in notele anexe sau in raportul de gestiune daca evenimentul are consecinte financiare semnificative si daca cunoasterea sa este necesara pentru aprecierea sit societatii.

5.       înscrierea în activ a cheltuielilor de dezvoltare. Informaţiile cunoscute în martie N+1 ne lasă să credem că produsul vizat de cheltuielile angajate are puţine şanse de reuşită
A.    Weveniment survenit ulterior inchiderii ex financiar dar atasabil la ex incheiat. Exista o legatura directa si preponderenta.
IC Inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare in contul de cheltuieli deoarece conditiile necesare imobilizarii acestora nu sunt reunite (sansa de reusita a produsului).

6.       Determinarea manierei definitive a preţului de achiziţie a unui bun imobilizat recepţionat înainte de închidere.
A.    Eveniment survenit ulterior incheierii ex dar atasabil ex incheiat existand o legatura directa si preponderenta.
IC Ajustarea contului respectiv de imobilizari

7.       Expertiză care permite degajarea unei valori inferioare celei constatate în contabilitate. Cesiunile de imobilizări efectuate după închidere dau impresia unei valori inferioare valorii contabile de închidere,,

A eveniment survenit ulterior inchiderii ex dar, atasabil ex incheiat.
IC Ajustarea valorii  imobilizarii prin constituirea unui provizion de depreciere si informarea in anexe daca evenimentul este semnificativ.

8.       Cesiunea ia începutul N+1 a unui imobil de birouri care generează o plus-valoare,
A Eveniment survenit ulterior inchiderii ex si neatasabil la ex incheiat.
IC Mentiunea eventuala in anexe daca societatea estimeaza ca acest eveniment are consecinte financiare semnificative si daca cunoasterea sa modifica aprecierea sit financiare a acesteia.

9.       Cunoaşterea, în cursul primului trimestru din N+1, a unor elemente de evaluare legate de perspective de realizare saU de rentabilitate recente şi de modificări de conjunctură- care dau impresia unei scăderi a valorii titlurilor de participare, Recepţia, ulterioară închiderii a unor situaţii financiare şi alte informaţii privind o filială punând în evidenţă o diminuare permanenta a valorii investiţiei.\
A.    in masura in care metoda de evaluare a titlurilor de participare are la baza valoarea de folosinta ( cursul bursier, rentab cap. Propriu etc.) evenimentele noi sunt atasabile la exercitiul incheiat. Ele sunt evaluate conf IAS 39 ca active financiare disponibil la vz ( la valoarea justa) diferentele fiind inreg la cap. Propriu.
IC Ajustarea valorii de inventar a titlurilor.

10.   Scăderea substanţială în raport cu valoarea de inventar a cursului bursier a titlurilor imobilizate altele decât participaţiîle.
A.    Titlurile imobilizate altele decat cele de participare sunt evaluate la cursul lor la bursa la sf exercitiului ( ultima zi si/sau cursul mediu pe ultima luna)
IC Informarea eventuala in anexe daca informatia e considerata semnificativa.

II.   Scădere a preţului datorită producţiei abundente de produse finite. Valoarea realizării stocurilor la 31 martie N+1 devine inferioară celei de la 31 decembrie N.
A Eveniment posterior atasabil ex incheiat. Continuarea scaderii cursurilor la inchiderea ex constituieeveniment complementar aprecierii valorii elem de activ a intrp.
IC Inreg unui provizion pentru depreciere sau pentru risc.

12. Variaţia substanţială a ratelor de schimb valutar (a dolarului şi a lirei), după 1 ianuarie N+1.
A Eveniment survenit ulterior inchiderii ex si neatasabil ex incheiat.
IC Mentiunea  eventuala in notele anexe daca societatea estimeaza ca acest eveniment are consecinte financiare semnificative si cunoasterea acestora ar modifica aprecierea asupra sit fin a intrep.

13.  Faliment al unui client, în februarie N+1 (creanţe apărute în timpul exerciţiului N).
A eveniment survenit ulterior incheierii ex fin dar atasabil ex incheiat caci are originea in ex incheiat (sit existenta inainte de data inchiderii- creanta).
IC Ajustarea contului de clienti prin constituirea unui cont de depreciere.

14. Apariţia în februarie N+1 a unor pierderi potenţiale legate de comenzi şi care nu intraseră încă în ciclul de producţie la 31 decembrie N.
A.    S-ar putea aplica principiul prudentei dar e necesar sa dovedim ca entitatea are o obligatie actuala care rezulta  dintr-un eveniment trecut. O problema consta in aceea ca, comenzile nu au fost inca lansate in productie dar daca acestea sunt ferme situatia nu poate fi neglijata.
      IC Provizion pentru risc.
15.  Decizia din februarie N+1 de a procedajla o creştere a capitalului.

A Eveniment ulterior are legatura cu exercitiul precedent.
IC nu are nicio incidenta

16.  Amendă stabiliă de o autoritate constând în vărsarea unei indemnizaţii unui salariat pentru concedierea abuzivă în N (societatea nu a făcut apel şi a vărsat indemnizaţia).

A Eveniment cunoscut dupa inchiderea ex pentru care exista o legatura de cauzalitate cu situatia existenta la data inchiderii ( proces in curs)
IC se inreg provizion pentru riscuri si chelt

17.  Cunoaşterea în ianuarie N+1 a unei daune suferite de către un client în decembrie N şi provocată de un produs fabricat de societate.
A Eveniment survenit inaintea inchiderii ex dar cunoscut ulterior inchiderii ex
IC Ajustarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

18.  Retur de mărfuri în ianuarie N+1 dintr-un produs vândut şi facturat în decembrie N unui client.

A Eveniment survenit ulterior inchiderii ex dar atasabil unui eveniment care a avut loc inaintea inchiderii ( vz marfa)
IC Contabilizarea unei facturi in anularea debitului clientului.

19.  Falimentul în februarie N+1 a principalului furnizor al societăţii care îi livra o materie primă pentru care deţinea monopol.

A Eveniment ulterior neatasabil ex incheiat.
IC Mentiunea in notele anexe daca societatea estimeaza ca acest eveniment este de natura a pune in cauza continuarea exploatarii

20.  Anularea, în urma realizării condiţiilor apărute în ianuarie N+1, a unei vânzări încheiate sub condiţie rezolutorie în decembrie N,

A Anularea retroactiva a contractului si a transferului de proprietate conf IAS 18  vanzarea nu s-a efectuat ntitatea netransferand principalele riscuri.
IC Ajustarea contului pentru anularea vz

21.  începutul unei greve în decembrie N şij continuată până în februarie N+1; pierderi datorate grevei.

A Eveniment ulterior atasabil ex incheiat.
IC Constituirea unui provizion pentru riscuri si chelt legat de intreruperea continuarii exploatarii

22.  Recepţia în februarie N+1 a unei notificări de impozitare suplimentară ca urmare a unui controf fiscal asupra exerciţiului N şi a celor anterioare.

A  E veniment ulterior atasabil ex incheiat Depinde de contestarea facuta si de primirea notificarii.
IC Daca sumele stabilite de control sunt acceptate se inreg consecintele; daca sunt contestate se poate inreg un provizion pentru riscuri. Daca notificarea nu s-a primit dar sumele stabilite sunt probabile si necontestabile se poate inreg un provizion pt riscuri si chelt.

23.  Modificare bruscă a conjuncturii la începutul anului N+1 lăsând să se întrevadă dificultăţi în viitorul previzibil.

A Eveniment ulterior neatasabil ex incheiat.
IC Nu se fac ajustari, eventual se fac mentiuni in anexa

24.  Calamitate în martie N+1 într-unui din jsediile societăţii. Contractul de asigurare fusese revizuit.

A Eveniment ulterior neatasabil ex incheiat
IC Nu se fac ajustari doar mentiuni in anexa daca e pusa in cauza continuarea activ.

25.  Vot la 15 decembrie N în Camera Deputaţilor şi la 18 decembrie în Senat a unei legi care modifică cotele de impozitare pentru autovehicule. Societatea a făcut provizion pentru acest impozit la cota anterioara- Legea a fost promulgată pe 2 ianuarie N+1.;
A IAS 12 precizeaza ca impozitele trebuie contabilizate utilizant ratele de impozitare adoptate la data inchiderii ex.
IC Trebuie ajustata si cheltuiala anticipata cu impozite.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu