joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupaţiilor din Romania - a patra grupă


4. GRUPA MAJORĂ
4 Funcţionari administrativi

Funcţionarii administrativi, având un nivel de pregatire medie si, eventual, cursuri de specializare înregistreaza şi realizeaza prelucrarea informaţiilor; executa lucrari de birou şi secretariat; ţin registre de evidenţa pentru aprovizionare şi transport; realizeaza lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizeaza trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregatesc şi colaţioneaza manuscrise înaintea tiparirii; realizeaza operaţiuni de casa; furnizeaza informaţii clienţilor în legatura cu organizarea de calatorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.

Subgrupe majore componente:

41 Funcţionari de birou

42 Funcţionari în servicii cu publicul

4.1. SUBGRUPA MAJORĂ
41 Funcţionari de birou şi operatori

Funcţionarii de birou înregistreaza, ordoneaza, stocheaza si realizeaza prelucrarea informaţiilor; executa lucrari de birou şi secretariat; înregistreaza şi prelucreaza date contabile, statistice, financiare şi clasifica documente; realizeaza trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregatesc şi colaţioneaza manuscrise înaintea tiparirii.

Grupe minore componente:

411 Secretari şi operatori la masini de scris şi de calcul

412 Funcţionari în servicii de evidenţa contabila şi financiare

413 Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

414 Funcţionari în biblioteca, arhiva, corespondenţa şi asimilaţi

419 Alţi funcţionari de birou

4.1.1. GRUPA MINORĂ
411 Secretari şi operatori la masini de scris şi de calcul

Secretarii şi operatorii la masini de scris şi de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hârtie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc şi transcriu corespondenţa şi documentele, respectând dispoziţiile interne.

Grupe de baza componente:

4111 Stenografe şi dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi
4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date
4114 Operatori la masini de calcul
4115 Secretare

4111 STENOGRAFE ŞI DACTILOGRAFE

Stenografele şi dactilografele noteaza, prin stenografie şi dactilografie, texte scrise sau orale si, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hârtie; executa lucrari de birou de importanţa limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.

Ocupaţii componente:

411101 dactilografa
411102 stenodactilografa

4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ŞI ASIMILAŢI

Operatorii la prelucrarea textelor realizeaza dactilografierea corespondenţei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizeaza punerea în pagina şi prezentarea de texte; modifica şi ordoneaza textele dactilografiate; expediaza si recepţioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.

Ocupaţii componente:

411201 referent transmitere
411202 telefaxist
411203 teletipist
411204 telexist
411205 telebanker

4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

Operatorii introducere date realizeaza introducerea şi prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice),video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suporţi magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.

Ocupaţii componente:

411301 operator introducere, validare şi prelucrare date
411302 grafician calculator
411303 designer pagini WEB
411304 operator tehnica poligraf
411305 operator procesare text şi imagine

4114 OPERATORI LA MASINI DE CALCUL

Operatorii la masini de calcul realizeaza operaţii financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.

Ocupaţii componente:

411401 operator masina contabilizat
411402 operator masina de calculat

4115 SECRETARE

Secretarele realizeaza colaţionarea şi transcrierea corespondenţei, proceselor verbale şi rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selecţioneaza şi expediaza corespondenţe şi alte documente.

Ocupaţii componente:

411501 secretara
411502 secretara dactilografa
411503 secretara prelucrare texte

4.1.2. GRUPA MINORĂ 412
Funcţionari în serviciile de evidenţa contabila şi financiara

Funcţionarii din serviciile de evidenţa contabila şi financiara realizeaza operaţii financiare şi contabile; calculeaza salariile; realizeaza operaţiuni de casa şi plaţi în numerar; culeg, colaţioneaza date contabile, financiare şi alte date numerice; realizeaza operaţiuni financiare la banci sau instituţii financiare.

Grupe de baza componente:

4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenţa contabila
4122 Funcţionari în activitaţi financiare

4121 REGISTRATORI AI OPERAŢIUNILOR DE EVIDENŢA CONTABILA

Registratorii operaţiunilor de evidenţa contabila efectueaza operaţii de înscriere în registrele financiare şi contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizeaza ţinerea unei case şi consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.

Ocupaţii componente:

412101 pontator

4122 FUNCŢIONARI ÎN ACTIVITAŢI FINANCIARE

Funcţionarii în activitaţi financiare pregatesc documentele financiare si calculeaza dobânzile, comisioanele etc; ţin un registru de obligaţii, acţiuni si alte valori cumparate sau vândute în contul clienţilor sau patronului.

Ocupaţii componente:

412201 calculator preţ cost
412202 funcţionar economic
412203 operator devize
412204 sef secţie inventar
412205 agent bursa
412206 contabil financiar bancar
412207 administrator financiar (patrimoniu) studii medii

4.1.3. GRUPA MINORĂ 413
Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

Funcţionarii în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi înregistreaza marfurile produse şi introduse în stoc, precum şi marfurile comandate şi expediate; înregistreaza recepţia, introducerea în stoc si distribuirea materiilor şi materialelor destinate producţiei; calculeaza cantitaţile de materii şi materiale necesare la anumite date şi colaboreaza la stabilirea şi controlul necesitaţilor de producţie; ţin registrul de evidenţa a transportului de pasageri şi de marfuri şi coordoneaza orarele de circulaţie ale acestora.

Grupe de baza componente:

4131 Magazineri
4132 Funcţionari de programare şi urmarire a producţiei
4133 Funcţionari în transporturi

4131 MAGAZINERI

Magazinerii organizeaza şi controleaza recepţia şi expediţia de marfuri şi ţin evidenţa, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor şi evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocurilor; recepţioneaza, înmagazineaza şi elibereaza utilajele, piesele de schimb şi alte articole; cântaresc marfurile primite în stoc; realizeaza inventare de mobilier şi alte articole depuse în stoc.

Ocupaţii componente:

413101 gestionar depozit
413102 magaziner
413103 operator siloz (silozar)
413104 primitor-distribuitor materiale şi scule
413105 recuziter
413106 sortator produse
413107 trezorier
413108 gestionar custode sala
413109 pivnicer
413110 primitor- distribuitor benzina şi motorina
413111 lucrator gestionar
413112 sef raion/adjunct marfuri alimentare / nealimentare
413113 lenjereasa de hotel

4132 FUNCŢIONARI DE PROGRAMARE ŞI URMARIRE A PRODUCŢIEI

Funcţionarii de programare şi urmarire a producţiei stabilesc cantitatea şi calitatea materiilor şi materialelor necesare pentru realizarea unui program de producţie; stabilesc necesitaţile de producţie în funcţie de comenzile facute de clienţi şi de capacitatea de producţie; controleaza stocurile şi organizeaza livrarile.

Ocupaţii componente:

413201 dispecer
413202 facturist
413203 lansator produse
413204 programator producţie
413205 dispecer operaţiuni salubrizare

4133 FUNCŢIONARI ÎN TRANSPORTURI

Funcţionarii din transporturi ţin registre de evidenţa şi coordoneaza orarele transportului de pasageri şi marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al reţelei feroviare şi ţin evidenţe corespunzatoare; dirijeaza si controleaza manipularea marfurilor într-o gara de triaj; coordoneaza operaţiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele si repartizarea soferilor şi vehiculelor, încarcarea şi descarcarea vehiculelor si stocarea marfurilor în tranzit; coordoneaza operaţiile unei întreprinderi de transport aerian şi întocmesc listele de pasageri şi evidenţa marfurilor şi a corespondenţei.

Ocupaţii componente:

413301 agent transporturi
413302 funcţionar informaţii
413303 controlor trafic
413304 impiegat auto
413305 impiegat informaţii aviaţie
413306 impiegat registru miscare
413307 însoţitor vagoane
413308 inspector RNR (Registru Naval Român)
413309 inspector exploatare trafic
413310 instructor depou
413311 instructor revizie vagoane
413312 instructor staţie
413313 operator circulaţie miscare
413314 operator comercial
413315 operator dana
413316 operator programare
413317 picher
413318 rediţionar
413319 revizor tehnic vagoane
413320 scriitor vagoane
413321 sef agenţie colectare şi expediţie marfuri
413322 sef autogara
413323 avizier cai ferate
413324 sef halta
413325 sef staţie taxare
413326 sef tura la comanda personalului de tren
413327 sef tura pregatirea personalului la vagon restaurant şi de dormit
413328 sef tura revizie vagoane
413329 veghetor încarcare-descarcare
413330 verificator documente expediţie
413331 expeditor internaţional
413333 operator recepţie
413332
413334 agent curier
413335 agent staţie metrou
413336 impiegat de miscare metrou
413337 operator miscare metrou
413338 operator portuar stivator
413339 operator portuar expeditor
413340 operator portuar dispecer/planificator
413341 grafician mers de tren

4.1.4. GRUPA MINORĂ 414

Funcţionari în biblioteca, arhiva, corespondenţa şi asimilaţi

Funcţionarii din biblioteca, arhiva, corespondenţa şi asimilaţii acestora ţin registre de preţuri de achiziţie şi restituire a carţilor; claseaza şi arhiveaza documente; înregistreaza, triaza şi distribuie corespondenţa la birourile de posta şi în cadrul întreprinderilor; colaţioneaza şi corecteaza erorile de tipar.

Grupe de baza componente:

4141 Bibliotecari şi arhivari
4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi postali
4143 Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi

4141 BIBLIOTECARI ŞI ARHIVARI

Bibliotecarii, arhivarii şi restauratorii ţin registrele şi fisierele unei biblioteci referitoare la achiziţionarea, preţul şi restituirea de carţi şi alte publicaţii; triaza şi claseaza acte şi documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cât mai apropiat de cel original.

Ocupaţii componente:

414101 arhivar
414102
414103 bibliotecar studii medii
414104 discotecar
414105 filmotecar
414106 fonotecar
414107 fototecar
414108 funcţionar documentare
414109 mânuitor carte
414110 restaurator arhiva
414111 conservator arhiva
414112 restaurator monumente şi istorice
414113 conservator opere de arta şi monumente istorice
414114 regizor culise
414115 regizor scena
414116 secretar platou
414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)
414118 videotecar
414119 conservator bunuri culturale

4142 FUNCŢIONARI EXPEDIŢIE ŞI ALŢI AGENŢI POSTALI

Curierii şi alţi agenţi postali îndeplinesc activitaţi specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistreaza şi distribuie corespondenţa la adrese particulare sau întreprinderi.

Ocupaţii componente:

414201 agent postal
414202 cartator postal
414203 cartator presa
414204 cartator telegrame
414205 diriginte posta
414206 factor postal
414207 inspector telegrame
414208 oficiant posta telegrame
414209 oficiant presa
414210 prelucrator presa scrisa
414211 responsabil tura expediţie
414212 sef vagon postal

4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ŞI ASIMILAŢI

Codificatorii, corectorii de tipar şi asimilaţii acestora realizeaza codificarea informaţiilor şi clasarea dupa codurile atribuite în vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile şi scriu pe textul destinat tiparului semnele convenţionale codurilor tipografice; triaza formulare şi aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.

Ocupaţii componente:

414301 codificator
414302 corector editura presa
414303 corector-revizor poligrafie

4.1.9. GRUPA MINORĂ
419 Alţi funcţionari de birou

Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţa a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţa ale întreprinderii etc.

Grupe de baza componente:

4190 Alţi funcţionari de birou

4190 ALŢI FUNCŢIONARI DE BIROU

Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţa a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţa ale întreprinderii etc.
Ocupaţii componente:

419001 funcţionar administrativ
419002
419003 inspector documente secrete

4.2. SUBGRUPA MAJORĂ
42 Funcţionari în servicii cu publicul

Funcţionarii în serviciile cu publicul efectueaza operaţii de casa, într-o banca sau birou de posta, agenţie de pariuri sau într-o casa de jocuri; trateaza direct cu clienţii în legatura cu organizarea de calatorii; furnizeaza informaţii clienţilor; asigura serviciul unei centrale telefonice.

Grupe minore componente:

421 Casieri, operatori la ghiseu şi asimilaţi

422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

423 Funcţionari în servicii publice comunitare

4.2.1. GRUPA MINORĂ
421 Casieri, operatori la ghiseu şi asimilaţi

Casierii, operatorii la ghiseu şi asimilaţii acestora încaseaza sumele platite de clienţi pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clienţii bancilor sau birourilor de posta în cadrul operaţiilor de casa sau serviciilor postale; încaseaza pariurile în timpul manifestaţiilor sportive şi platesc sumele ce revin câstigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela şi asigura împrumuturi banesti pentru obiectele amanetate; încaseaza creanţe sau alte varsaminte.

Grupe de baza componente:

4211 Casieri, numaratori de bani şi vânzatori de bilete
4212 Operatori la ghisee
4213 Crupieri şi asimilaţi
4214 Amanetari
4215 Colectori de note de plata, poliţe şi bani cash

4211 CASIERI, NUMARATORI DE BANI ŞI VÂNZATORI DE BILETE

Casierii, numaratorii de bani şi vânzatorii de bilete încaseaza si verifica plaţile în numerar, prin cecuri sau carţi de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; întocmesc monetarul şi elibereaza chitanţe; vând bilete şi încaseaza sumele corespunzatoare; efectueaza plaţi în numerar, în banci, pe baza de carţi de credit; ţin contabilitatea şi verifica concordanţa cu soldul de casa; încaseaza numerar în contul unei întreprinderi şi verifica concordanţa cu listele de vânzari şi alte documente şi pregatesc fondurile pentru depunerea în banca; platesc salariile personalului întreprinderii.

Ocupaţii componente:

421101 casier
421102 casier tezaur
421103 casier valuta
421104 mânuitor valori (presa,posta)
421105 numarator bani
421106 taxator
421107 verificator bani
421108 verificator valori
421109 vânzator bilete
421110 casier trezorier
421111 sef casierie centrala
421112 sef supraveghere case
421113 casier metrou

4212 OPERATORI LA GHISEE

Operatorii la ghisee încaseaza bani sau cecuri de la clienţi si efectueaza plaţi catre clienţi; achita facturi şi efectueaza viramente în contul clienţilor; realizeaza operaţii de schimb monetar, la cererea clienţilor; înregistreaza toate operaţiile efectuate şi verifica concordanţa cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondenţei, vânzarea de timbre postale şi alte servicii de ghiseu într-un birou de posta.

Ocupaţii componente:

421201 operator ghiseu banca
421202 operator ghiseu birouri de schimb
421203 administrator cont
421204 referent operaţii între sedii

4213 CRUPIERI ŞI ASIMILAŢI

Crupierii şi asimilaţii acestora evalueaza riscurile şi probabilitaţile în vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, în timpul manifestarilor sportive sau a altor competiţii, încaseaza mizele pariurilor şi platesc sumele ce revin câstigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc în casele de jocuri.

Ocupaţii componente:

421301 crupier
421302 schimbator fise -changeur (cazino)
421303 supraveghetor jocuri (cazino)
421304 sef de masa (cazino)
421305 cap de masa (cazino)

4214 AMANETARI

Amanetarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobânda şi platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vânzarea acestor obiecte.

Ocupaţii componente:

421401 amanetar

4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLIŢE ŞI BANI CASH

Colectorii de note de plata, poliţe şi bani cash realizeaza încasari de la adresele clienţilor, procedeaza la urmarire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita şi încaseaza contribuţii pentru opere de binefacere, etc.

Ocupaţii componente:

421501 agent fiscal

4.2.2. GRUPA MINORĂ
422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

Funcţionarii la recepţie şi de informare a clientelei stabilesc itinerarii si asigura rezervarea de locuri pentru transport şi cazare pentru clienţi; furnizeaza informaţii solicitate de clienţi; realizeaza programari în contul clienţilor cu diverse instituţii cum sunt: spitale, cabinete medicale şi dentare; asigura servicii telefonice.

Grupe de baza componente:

4221 Funcţionari la agenţii de voiaj
4222 Funcţionari la servicii de informare şi recepţioneri
4223 Operatori la servicii de telefoane (telefoniste)

4221 FUNCŢIONARI LA AGENŢII DE VOIAJ

Funcţionarii la agenţiile de voiaj furnizeaza informaţii clienţilor în legatura cu itinerarul şi modul de transport şi realizeaza rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri şi alte documente si, daca este nevoie, obţin vize; realizeaza facturi şi încaseaza sumele datorate.

Ocupaţii componente:

422101 agent transporturi externe
422102 agent transporturi interne
422103
422104 funcţionar agenţie voiaj

4222 FUNCŢIONARI LA SERVICII DE INFORMARE ŞI RECEPŢIONERI

Funcţionarii la serviciile de informare şi recepţionerii furnizeaza informaţii şi realizeaza programari pentru spitale, cabinete medicale si dentare; realizeaza rezervari şi înscrieri în contul clienţilor pentru hotel, ţin registrele de evidenţa şi prezinta note clienţilor în momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri şi formulare de informare a clienţilor.

Ocupaţii componente:

422201 impiegat informaţii
422202
422203
422204 responsabil cazare
422205
422206 funcţionar informaţii clienţi
422207 recepţionist

4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)

Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatura telefonica între apelant şi apelat; realizeaza comunicaţii cu exteriorul şi transmiterea apelurilor la distanţa; înregistreaza taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare şi înregistreaza mesaje.

Ocupaţii componente:

422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
422303 radiotelegrafist
422304 telefonist
422305 telefonist instructor
422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4.2.3. GRUPA MINORĂ
423 Funcţionari în servicii publice comunitare

4231 FUNCŢIONARI ÎN SERVICII PUBLICE COMUNITARE

Funcţionarii în servicii publice comunitare desfasoara activitaţi privind soluţionarea petiţiilor depuse de cetaţeni la ghiseele publice comunitare, actualizeaza şi valorifica registrul de evidenţa a persoanelor, furnizeaza în condiţiile legii, la solicitarea autoritaţilor şi instituţiilor publice date de identificare ale persoanelor.

Ocupaţii componente:

423101 funcţionar ghiseu servicii publice
423102 referent evidenţa persoanelor
423103 expert local pe problemele romilor

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu