joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupatiilor din Romania prima grupa


COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este un nomenclator aparut in anul 1995 si aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1949/1995. In prezent, in nomenclator sunt cuprinse 3852 de ocupatii, dar numarul lor se modifica in permanenta in functie de modificarile din piata muncii.

COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor. COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile,asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori.1.GRUPA MAJORA 1
Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice.

Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale economice si sociale ale salariatilor in raport cu statutele lor; reprezinta vointa politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratiei.

Subgrupe majore componente :

11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

12 Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)

13 Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)

1.1. SUBGRUPA MAJORA 11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si ordinare; formuleaza, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

Grupe minore componente :

111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

1.1.1. GRUPA MINORA 111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

Grupe de baza componente :

1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.

Ocupatii componente :

111001 adjunct al procurorului general
111002 ambasador
111003 chestor Parlament
111004 comandant unic aviatie
111005 comisar general
111006 comisar general adjunct
111007 consilier diplomatic
111008 consilier guvernamental
111009 consilier si consultant juridic
111010 consilier institutii publice
111011 consilier al ministrului
111012 consul general
111013 consultant prezidential si guvernamental
111014 senator
111015 director institutie publica si asimilati
111016 director adjunct institutie publica si asimilati
111017 director de cabinet
111018 director general institutie publica si asimilati
111019 consilier economic
111020 grefier sef (judecatorie, parchet)
111021 grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete)
111022 guvernator
111023 inspector de stat sef
111024 inspector sef in administratia publica
111025 magistrat asistent sef
111026 ministru si asimilati
111027 ministru consilier
111028 ministru de stat
111029 ministru plenipotentiar
111030 notar sef
111031 notar sef adjunct
111032 prefect
111033 presedinte Academie
111034 presedinte Inalta Curte de Casatie si Justitie
111035 presedinte Curte de Apel
111036 presedinte Curte de conturi
111037 presedinte de judecatorie
111038 presedinte Camera Deputatilor
111039 presedinte sectie (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea de Apel, tribunale si judecatorii)
111040 presedinte tribunal
111041 presedintele Romaniei
111042 prim grefier
111043 prim procuror
111044 prim procuror adjunct
111045 prim adjunct al procurorului general
111046 prim ministru
111047 primar
111048 procuror general
111049 procuror sef de sectie
111050 procuror sef de sectie adjunct
111051 secretar general
111052 secretar general al guvernului
111053 secretar Parlament
111054 secretar de stat si asimilati
111055 secretar general Academie
111056 secretar sef notariat
111057 secretar primarie, prefectura, procuratura
111058 sef laborator criminalistica
111059 sef birou institutie publica
111060 sef cabinet
111061 sef birou senatorial
111062 sef departament
111063 sef protocol de stat
111064 sef serviciu institutie publica
111065 subprefect
111066 viceguvernator
111067 viceprimar
111068 deputat
111069 vicepresedinte (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel, tribunale si judecatorii)
111070 consilier prezidential
111071 consilier parlamentar
111072 presedinte Senat
111073 presedinte institutie publica
111074 subsecretar de stat
111075 inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
111078 inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111079 vicepresedinte institutie publica
111080 inspector general judecatoresc sef

1.1.2. GRUPA MINORA 114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti

Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).

Grupe de baza componente :

1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare
1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare sialte organizatii similare ( UNICEF, ecologice etc. )

1141 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE POLITICE

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile politice definesc politica, statutul si regulamentul intern al organizatiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora si de coordonare a activitatii respective.

Ocupatii componente :

114101 consilier organizatie politica
114102 presedinte organizatie politica
114103 vicepresedinte organizatie politica
114104 secretar organizatie politica

1142 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE

Conducatorii si inaltii functionari din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul si regulamentele de ordine interioara ale organizatiilor pe care le conduc, supravegheaza aplicarea politicii organizatiilor respective, reprezinta aceste organizatii si actioneaza in numele lor, reprezentandu-le interesele in Parlament si in fata puterii publice.

Ocupatii componente :

114201 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
114202 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale organizatii obstesti
114203 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti
114204 presedinte organizatie sindicala
114205 vicepresedinte organizatie sindicala
114206 secretar organizatie sindicala
114207 delegat sindical
114208 presedinte asociatie nationala cooperatista
114209 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista
114210 secretar general asociatie nationala cooperatista
114211 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
114212 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
114213 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
114214 sef departament organizatie sindicala
114215 presedinte organizatie cooperatista
114216 vicepresedinte organizatie cooperatista
114217 presedinte asociatie patronala
114218 vicepresedinte asociatie patronala
114219 presedinte organizatie profesionala nationala
114220 vicepresedinte organizatie profesionala nationala
114221 secretar national organizatie profesionala nationala
114222 presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
114223 vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
114224 secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
114225 consilier presedinte organizatie profesionala nationala
114226 consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
114227 sef departament/ compartiment/ presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/ municipiu
114228 delegat sindical local

1143 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE UMANITARE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul, si regulamentul intern al organizatiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum si de reprezentare a organizatiilor in relatiile cu alte organe si organizatii.

Ocupatii componente :

114301 conducator de organizatii umanitare si asimilati
114302 secretar al organizatiilor umanitare si asimilati

1.2. SUBGRUPA MAJORA 12 Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)

Conducatorii de intreprinderi mari - intreprinderi, organisme sau sectiile componente ale acestora, conduse de cel putin trei cadre de conducere - definesc si formuleaza politica economico-sociala a intreprinderii sau a mai multor sectii, pentru care planifica si coordoneaza desfasurarea activitatii si indeplinesc functii de reprezentare a intreprinderilor respective.

Grupe minore componente :

121 Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati

122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

1.2.1. GRUPA MINORA 121 Directori generali, directori din unitati economico sociale mari si asimilati

Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.

Grupe de baza componente :

1210 Directori generali, directori si asimilati
1211 Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar
1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI SI ASIMILATI

Directorii generali, directorii si asimilatii acestora, directorii de sucursale organizeaza si conduc activitatea unei subunitati in limitele stabilite de conducerea unitatii pentru aplicarea politicilor si strategiilor generale, definesc si formuleaza politica economico-sociala a unitatilor respective, planifica si coordoneaza activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza in fata consiliului de administratie sau a altui organ director si reprezinta unitatea in tranzactiile cu tertii.

Ocupatii componente :

121001 comandant si comandant adjunct aviatie
121002 comandant port, flota
121003 decan, rector, prorector, prodecan
121004 director societate comerciala
121005 director adjunct societate comerciala
121006 inspector general scolar
121007 director stiintific cercetare-dezvoltare si asimilati
121008 inspector sanitar sef
121009 medic (farmacist) director si asimilati
121010 medic (farmacist) director adjunct
121011 director general societate comerciala
121012 director general adjunct societate comerciala
121013 director de program
121014 director general regie autonoma
121015 director general adjunct regie autonoma
121016 director control risc
121017 director comercial
121018 director vanzari
121019 director/director adjunct, inspector sef si asimilati
121020 director economic
121021 director magazin
121022 sef corp executori bancari
121023 director sucursala si asimilati
121024 director tehnic
121025 director general institut national cercetare-dezvoltare si asimilati
121026 director incubator tehnologic de afaceri
121027 director departament cercetare-dezvoltare
121028 manager general
121029 manager
121030 sef cancelarie

1211 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI IN SISTEMUL BANCAR

Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare.

Ocupatii componente:

121101 presedinte banca/ vicepresedinte/ prim vicepresedinte
121102 economist sef
121103 director general/ director general adjunct banca/societate leasing
121104 director executiv banca/ director/director adjunct
121105 sef departament banca/ sef adjunct departament
121106 sef proiect banca
121107 sef serviciu/sef birou/ banca/ societate leasing
121108 coordonator compartiment/ colectiv banca
121109 dealer sef (arbitragist banca)
121110 director unitate bancara operationala/ director adjunct unitate bancara operationala
121111 sef agentie bancara
121112 contabil sef/ director financiar/ banca/ societate leasing
121113 director de arhiva banca
121114 director/director adjunct divizie/directie leasing
121115 121116 director/ director executiv conformitate
121117 coordonator conformitate
121118 manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer (CISO)

1.2.2. GRUPA MINORA 122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari

Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii(institutiei) proprii sau cu tertii.

Grupe de baza componente :

1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare piscicultura, pescuit si protectia mediului
1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
1223 Conducatori in constructii
1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
1225 Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
1226 Conducatori in transporturi, posta si telecomunicatii
1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1228 Conducatori la intreprinderi de prestari servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate,cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

1221 CONDUCATORI IN AGRICULTURA SILVICULTURA, VÂNATOARE PISCICULTURA, PESCUIT SI PROTECTIA MEDIULUI

Conducatorii din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alte cadre de conducere de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie a bunurilor agricole, supravegheaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane, stabilesc modalitatile de executie a lucrarilor de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc in relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi intreprinderi sau cu tertii.

Ocupatii componente :

122101 hidrometeorolog sef
122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
122103 inspector general vanatoare
122104 medic veterinar sef
122105 sef centru protectia plantelor si mediului
122106 sef centru reproductia si selectia animalelor
122107 sef district, centru, ocol silvic
122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar si control al alimentelor
122109 sef complex zootehnic
122110 sef fazanerie
122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
122112 sef laborator analize pedologice si asimilati
122113 sef oficiu cadastru
122114 sef parchet
122115 sef pastravarie
122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
122117 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
122118 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura
122119 sef statie vinificatie
122120 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
122121 inspector veterinar sef
122122 sef sectie mecanizare

1222 CONDUCATORI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI PRELUCRATOARE

Conducatorii din industria extractiva si prelucratoare, in subordinea directorilor responsabili, in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de extractie a carbunelui si minereurilor, de productie, conducere prin dispecer transport si distributie a electricitatii, gazului si apei si industria petroliera; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a1 personalului; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

Ocupatii componente :

122201 inginer sef exploatare nucleara
122202 inginer sef industria extractiva si prelucratoare
122203 inginer sef radioprotectie
122204 inspector sef conservarea energiei
122205 sef atelier industria extractiva si prelucratoare
122206 sef sector industria extractiva si prelucratoare
122207 sef centru prelucrare
122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
122209 sef unitati miniere si asimilate
122210 sef brigada exploatare miniera
122211 sef serviciu tehnic si componente nucleare
122212 sef serviciu termo-chimic
122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa si asimilati
122214 sef laborator in industria prelucratoare
122215 sef modul in industria extractiva si prelucratoare
122216 sef centrala electrica, gaze si apa
122217 sef sectie industrie extractiva si prelucratoare
122218 sef serviciu industrie extractiva si prelucratoare
122219 sef birou industrie extractiva si prelucratoare
122220 sef atelier reparatii capitale
122221 inspector general industria petroliera
122222 sef formatie industria petroliera/petrochimica
122223 sef instalatie petroliera
122224 sef laborator industria petroliera
122225 sef statie epurare ape reziduale
122226 supervizor geolog si foraj
122227 sef formatie in industria de masini si echipamente
122228 sef/sef adjunct statie electrica
122229 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice
122230 sef dispecer energetic central (DEC)
122231 manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare
122232 sef dispecer energetic teritorial (DET)
122233 sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei
122234
122235 sef schimb
122236 sef formatie

1223 CONDUCATORI IN CONSTRUCTII

Conducatorii din constructii, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie, exploatare si intretinere in constructii si lucrari publice; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.

Ocupatii componente :

122301 ajutor sef brigada in constructii
122302 inginer sef in constructii
122303 conducator antrepriza constructii montaj
122304 sef atelier in constructii
122305 sef brigada complexa sau specializata
122306 sef laborator in constructii
122307 sef lot
122308 sef santier
122309 sef sector (sectie) drumuri-poduri
122310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii si lucrari publice
122311 sef serviciu in constructii
122312 sef birou in constructii
122313 sef sector exploatare imbunatatiri funciare
122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare

1224 CONDUCATORI IN COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

Conducatorii din comertul cu ridicata si cu amanuntul, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea comerciala a intreprinderii; supravegheaza respectarea normelor practicate in regimul schimbului de marfuri si cheltuielile specifice; supravegheaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Ocupatii componente :

122401 presedinte cooperativa de consum
122402 sef baza receptie
122403 sef serviciu comert cu ridicata si amanuntul
122404 sef birou comert cu ridicata si amanuntul
122405 vicepresedinte cooperativa de consum
122406 sef statie PECO
122407 sef departament marfuri alimentare/nealimentare
122408 manager de zona

1225 CONDUCATORI IN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ACTIVITATI DE AGREMENT

Conducatorii din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement in subordinea directorilor responsabili, planifica, coordoneaza si supravegheaza activitatea de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

Ocupatii componente :

122501 manager in activitatea de turism

1226 CONDUCATORI IN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII

Conducatorii din transporturi, posta si telecomunicatii in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea specifica din transporturi, posta si telecomunicatii; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si respectarea normativelor si tarifelor; avizeazarecrutarea, formarea profesionala si eficienta personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia si cu tertii.

Ocupatii componente :

122601 capitan sef port
122602 comandant nave maritime
122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
122604 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)
122605 director zbor
122606 inginer sef transporturi
122607 picher sef district
122608 revizor general siguranta circulatiei
122609 sef agentie navala
122610 sef atelier aeroport
122611 sef atelier telecomunicatii
122612 sef atelier transporturi
122613 sef autobaza
122614 sef birou aeroport
122615 sef birou exploatare postala
122616 sef birou radiotelecomunicatii
122617 sef birou/ serviciu relatii internationale
122618 sef birou/ serviciu transport maritim si fluvial
122619 sef centrala telefonica
122620 sef centru control calitate emisie radiofonica
122621 sef centru control calitate emisie televiziune
122622 sef centru control local comunicatii
122623 sef centru dirijare zbor
122624 sef centru postal si asimilati
122625 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune si asimilati
122626 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii si asimilati
122627 sef centru zonal interventii radiorelee
122628 sef centru zonal de interventii translatare TV
122629 sef coloana auto
122630 sef depou/adjunct
122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri
122632 sef divizie cai ferate
122633 sef formatie comunicatii
122634 sef formatie operationala telecomunicatii
122635 sef laborator aeroport
122636 sef laborator masuratori telecomunicatii
122637 sef laborator radio-televiziune
122638 sef laborator telecomunicatii
122639 sef lot telecomunicatii
122640 sef port
122641 sef regulator circulatie cai ferate
122642 sef retea telecomunicatii
122643 sef revizie locomotive, automotoare
122644 sef revizie vagoane
122645 sef sectie/adjunct (sector) transporturi si asimilati
122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport si asimilati
122647 sef serviciu control zonal comunicatii
122648 sef serviciu exploatare postala
122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
122650 sef serviciu informare zbor
122651 sef serviciu statie, tura meteo
122652 sef serviciu navigatie
122653 sef serviciu radiotelecomunicatii si asimilati
122654 sef statie cai ferate
122655 sef statie comunicatii prin satelit
122656 sef statie radiorelee
122657 sef statie teleferic
122658 sef statie televiziune
122659 sef studio
122660 sef agentie pilotaj
122661 sef cart
122662 telefonist sef
122663 telegrafist sef
122664 sef oficiu zonal posta
122665 sef oficiu special posta
122666 diriginte oficiu transporturi si telecomunicatii
122667 sef turn telecomunicatii
122668 sef garaj
122669 comandant instructor
122670 sef mecanic instructor
122671 sef mecanic maritim/fluvial
122672 sef electrician maritim
122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)
122674 sef atelier reparatii
122675 conducator activitate de transport rutier
122676 sef trafic auto intern
122677 sef trafic curierat intern
122678 sef departament logistica
122679 sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila
122680 sef centru meteo aeronautic
122681 sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom
122682 sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei Aeriene
122683 sef echipa interventii si supraveghere echipamente in serviciile de trafic aerian

1227 CONDUCATORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE

Conducatorii firmelor de intermediere a afacerilor si a altor servicii comerciale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea de prestare servicii bancare, asigurare si gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piata, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize si analize tehnice, publicitate si conditionare(ambalare) a marfurilor; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia si cu tertii; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii.

Ocupatii componente :

122701 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
122702 sef agentie comerciala
122703 sef expozitii si targuri
122704 sef vama si asimilati
122705 sef serviciu/sef birou asigurari
122706 sef serviciu/sef birou daune

1228 CONDUCATORI LA INTREPRINDERI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC,CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC.)

Conducatorii din intreprinderile de prestari de servicii pentru populatie, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curatenie si alte prestatii similare; planifica si coordoneaza activitatea de executare a lucrarilor de reparatii sau altor prestatii; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare si urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Ocupatii componente :

122801 inginer sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
122803 sef centru reparatii
122804 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie

1229 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI DE PRODUCTIE SI SERVICII SOCIALE (SANATATE, CULTURA, INVATAMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)

Conducatorii din alte activitati de productie si servicii sociale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea din domeniile de sanatate si asistenta sociala, invatamant public si particular, activitate recreativa, culturala si sportiva, precum si a institutiilor si organismelor extrateritoriale.

Ocupatii componente :

122901 antrenor federatie sportiva
122902 asistent medical sef
122903 biochimist sef sectie, laborator
122904 biolog sef sectie, laborator
122905 chimist sef sectie, laborator
122906 comandant aeroclub
122907 conducator tabara scolara
122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
122909 coordonator presa
122910 director in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de maistri
122911 farmacist sef sectie, laborator
122912 farmacist diriginte
122913 laborant medical sef
122914 medic sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)
122915 medic sef sectie, laborator
122916 moasa sefa
122917 oficiant medical sef
122918 presedinte federatie sportiva si asimilati
122919 presedinte complex, club sportiv si asimilati
122920 psiholog sef sectie, laborator
122921 redactor sef presa, editura
122922 secretar general agentie presa, editura
122923 secretar general redactie
122924 secretar general federatie sport
122925 secretar stiintific invatamant, cercetare
122926 sef unitate elementara de lucru
122927 sef atelier presa
122928 sef birou exploatare, coordonare presa
122929 sef birou redactie
122930 sef birou relatii unitati presa si asimilati
122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
122932 sef lectorat
122933 sef oficiu juridic
122934 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie si asimilati
122935 sef serviciu control tehnic presa
122936
122937 sora medicala sefa
122938 tehnician sanitar sef
122939 sef catedra
122940 sef agentie concursuri hipice
122941 sef productie film
122942 sef sectie productie film
122943 sef atelier productie film
122944 sef oficiu interjudetean difuzare film
122945 librar sef
122946 sef atelier decorator
122947 sef serviciu si asimilati
122948 sef atelier si asimilati
122949 sef sectie si asimilati
122950 sef birou si asimilati
122951 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere
122952 sef executiv audit intern
122953 director asezamant cultural

1.2.3. GRUPA MINORA 123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.

Grupe de baza componente :

1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare
1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca
1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere
1236 Conducatori in informatica
1237 Conducatori in cercetare dezvoltare proiectare
1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

1231 CONDUCATORI IN SERVICII DE ADMINISTRATIE SI FINANCIARE

Conducatorii din serviciile de administratie si financiare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori, planifica si coordoneaza activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul si supravegheaza operatiunile financiare ale intreprinderilor sau institutiilor; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor financiare si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului din subordine; reprezinta organizatia in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.

Ocupatii componente :

123101 comisar sef divizie garda financiara
123102 contabil sef
123103 controlor financiar
123104 controlor revizor financiar
123105 procuror sef birou/ sef serviciu/sectie
123106 sef agentie CEC
123107 sef birou/serviciu administrativ
123108 sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara
123109 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
123110 manager financiar
123111 manager relatii financiare externe
123112 registrator coordonator
123113 registrator sef

1232 CONDUCATORI IN SERVICII DE PERSONAL, PREGATIREA PERSONALULUI SI ALTE RELATII DE MUNCA

Conducatorii din servicii de personal, pregatire a personalului si alte relatii de munca, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de recrutare, formare si promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protectie a muncii si reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Ocupatii componente :

123201 sef birou calificare si recalificare
123202 sef birou pensii
123203 sef birou somaj
123204 sef oficiu somaj
123205 sef serviciu resurse umane
123206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca
123207 manager resurse umane
123208 sef centru perfectionare

1233 CONDUCATORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE SI MARKETING

Conducatorii din activitatea de vanzare si marketing, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de comert interior sau exterior si marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamenteaza programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piata; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor si rabatului comercial, conditiile de livrare si metodele de vanzare; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor umane, materiale si financiare, recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Ocupatii componente :

123301 sef serviciu marketing
123302 sef birou marketing
123303 sef licitatie
123304 director operatii tranzactii
123305 sef casa compensatie
123306 sef agentie bursiera
123307 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

1234 CONDUCATORI IN SERVICII DE PUBLICITATE SI RELATII PUBLICE

Conducatorii din serviciile de publicitate si relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de publicitate din intreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media) si agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autoritatilor si publicului si organizeaza campanii de colectare a fondurilor in contul organizatiilor umanitare sau fara scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si supravegheaza randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu tertii.

Ocupatii componente :

123401 sef agentie reclama publicitara
123402 sef birou reclama publicitara
123403 sef serviciu reclama publicitara

1235 CONDUCATORI IN APROVIZIONARE SI DESFACERE

Conducatorii din activitatea de aprovizionare si desfacere, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime si materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care fac obiectul contractului; planifica si stabilesc sistemul de inventariere; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregatirea profesionala si randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.

Ocupatii componente :

123501 sef birou aprovizionare-desfacere
123502 sef depozit si asimilati
123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
123504 sef siloz
123505 sef statie uscare-conditionare cereale
123506 manager achizitii
123507 manager farmacii
123508 manager aprovizionare
123509 manager relatii furnizori

1236 CONDUCATORI IN INFORMATICA

Conducatorii din informatica coordoneaza activitatea compartimentelor de informatica din unitati (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordoneaza alegerea,instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de calcul, precum si achizitionarea, din exteriorul unitatii, de programe de calculator;stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unitatii; supravegheaza utilizarea eficienta si rationala a resurselor materiale si financiare; se preocupa de recrutarea si pregatirea profesionala in domeniul informatic si urmaresc eficienta personalului in subordine; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu terti.

In contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie,departament, directie, directie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzatoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al fiecarei organizatii.

Ocupatii componente :

123601 director centru de calcul
123602 sef oficiu de calcul
123603 sef atelier informatica
123604 sef laborator informatica
123605 director divizie informatica
123606 director departament informatica
123607 manager tehnologia informatiilor si telecomunicatii
123608 director departament securitate

1237 CONDUCATORI IN CERCETARE-DEZVOLTARE-PROIECTARE

Conducatorii din cercetare-dezvoltare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, institutii, in domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetarii in limitele bugetare si supravegheaza utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului si randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei, sau cu tertii.

Ocupatii componente :

123701 arhitect sef
123702 geolog sef
123703 secretar stiintific si asimilati
123704 sef formatie lucrari geologice
123705 sef formatie cercetare-dezvoltare
123706 meteorolog sef
123707 director filiala cercetare-proiectare
123708 sef atelier editie, multiplicare, expeditie
123709 sef proiect cercetare-proiectare
123710 sef sectie cercetare-proiectare
123711 sef atelier cercetare-proiectare
123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) in cercetare-proiectare
123713 director proiect
123714 sef proiect/program si asimilati
123715 inspector sef inspectia meteorologica nationala

1239 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI SI SERVICII NELUCRATIVE

In aceasta grupa sunt inclusi conducatorii care nu pot fi clasificati in celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori.

Ocupatii componente :

123901 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
123902 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
123903 inspector protectie civila
123904
123905 sef obiectiv
123906 manager de securitate
123907 manager energetic

1.3. SUBGRUPA MAJORA 13 Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)

Conducatorii de unitati economico-sociale mici (giranti) coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri si profilul activitatii, negociaza preturile cu furnizorii si clientii, planifica si centralizeaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane.

Grupe minore componente :

131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici

1.3.1. GRUPA MINORA 131 Conducatori (sefi de unitati) unitati economicosociale mici

Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.

Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.

Grupe de baza componente :

1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit
1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii
1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
1315 Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii
1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1319 Conducatori de alte intreprinderi mici

Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131 "CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE SOCIETATI COMERCIALE SI INTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activitatii.

1311 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VÂNATOARE, PISCICULTURA SI PESCUIT

Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit organizeaza activitatile de cultivare a pamantului in scopul obtinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe si furaje si cresterea diferitelor specii si categorii de animale

Ocupatii componente :

131101 conducator intreprindere mica - patron (girant) agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit
131102 fermier in productia vegetala
131103 fermier in horticultura
131104 fermier in productia animala
131105 conducator de pensiune turistica rurala/ agroturistica/ montana

1312 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI PRELUCRATOARE

Ocupatii componente :

131201 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva si prelucratoare

1313 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCTII

Ocupatii componente :

131301 conducator intreprindere mica-patron (girant) in constructii

1314 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERTUL CU RIDICATA SI AMANUNTUL

Ocupatii componente :

131401 conducator intreprindere mica patron (girant) in comert

1315 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ACTIVITATI DE AGREMENT

Conducatorii de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement coordoneaza activitatea unitatilor, planifica si urmaresc realizarea activitatilor de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.

Ocupatii componente :

131501 conducator intreprindere mica-patron (girant) in activitatea hoteliera si restaurante
131502 sef complex hotelier
131503 sef agentie/ oficiu turism
131504 sef unitate balneoclimaterica
131505 administrator hotel
131506 sef restaurant
131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanta/popas turistic
131508 director restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/gradina de vara/bar/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecavideoteca)/ bufet bar/unitati tip fast-food/cofetarie/patiserie
131509 director de agentie de turism touroperatoare/datailista/ filiala/sucursala
131510 director de club (hotelier)
131511 director de cazare
131512 cabanier
131513 director centru informare turistica
131514 director de departament organizare evenimente/banqueting
131515 director de departament alimentatie
131516 director de departament catering
131517 director de departament ticketing

1316 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI,POSTA SI TELECOMUNICATII

Ocupatii componente :

131601 conducator intreprindere mica-patron (girant) in transporturi si comunicatii

1317 CONDUCATORI LA FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE Ocupatii componente : 131701 conducator firma mica-patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1318 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC)

Ocupatii componente :

131801 conducator intreprindere mica-patron (girant) in prestari servicii

1319 CONDUCATORI DE ALTE INTREPRINDERI MICI

Ocupatii componente :

131901 conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant, sanatate, sport, turism, informatica

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu