miercuri, 9 mai 2012

TVA: plafonul de scutire s-a majorat de la 35.000 la 65.000 EUR

Potrivit unei decizii a Consiliului Uniunii Europene, Romania este autorizata pentru a mari plafonul de scutire in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata de la 35.000 la 65.000 EUR.
Reamintim ca persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de scutire, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii (3,3817 lei), poate aplica regimul special de scutire pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform Codului Fiscal.
Noul plafon se aplica pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a plafonului cifrei de afaceri pana la nivelul caruia persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau pana la 31 decembrie 2014, daca intrarea in vigoare a directivei sus-mentionate este ulterioara acestei date.
Majorarea plafonului a survenit ca urmare a unei scrisori inregistrata de Comisie la data de 30 august 2011, prin care Romania a solicitat o autorizatie pentru a intoduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, in vederea scutirii persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala al sumei de 65 000 EUR la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Prin aceasta masura, persoanele impozabile respective ar fi scutite, total sau partial, de obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata (TVA) la care se face referire in titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.
Comisia a inclus in propunerea sa din 29 octombrie 2004 privind o directiva de modificare a Directivei 77/388/CEE a Consiliului in vederea simplificarii obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata dispozitii al caror obiect este acela de a permite statelor membre stabilirea plafonului cifrei de afaceri anuale pentru regimul de scutire de la plata TVA la cel mult 100 000 EUR sau echivalentul in moneda nationala, aceasta suma putand fi reactualizata anual. Solicitarea prezentata de Romania este in concordanta cu aceasta propunere.
Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala al sumei de 65 000 EUR la cursul de schimb din data aderarii sale la Uniunea Europeana.Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii acesteia.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu