joi, 24 mai 2012

Cod COR 2010 - Clasificarea ocupaţiilor din Romania - a opta grupă


8. GRUPA MAJORĂ
8 Operatori la instalaţii şi masini şi asamblori de masini, echipamente şi alte produse

Operatorii (conducatorii) şi asamblorii la instalaţii şi masini conduc si supravegheaza masini şi instalaţii industriale şi agricole; asambleaza echipamente, parţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesara îndeplinirii sarcinilor se dobândeste în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de munca, în urma carora se obţin cunostinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comanda a masinilor si instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfasurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoasterea modului de funcţionare şi conducere a masinilor mobile şi altele.Subgrupe majore componente :

81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucratori asimilaţi

82 Operatori pe masini, utilaje şi asamblori de masini, echipamente şi alte produse

83 Conducatori de vehicule şi operatori pe instalaţii mobile

8.1. SUBGRUPA MAJORĂ
81 Operatori la instalaţiile fixe şi lucratori asimilaţi

Operatorii (conducatorii) la instalaţii şi accesorii fixe conduc si supravegheaza funcţionarea corecta a agregatelor şi instalaţiilor fixe, prin acţionarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformarii metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice; supravegheaza instalaţiile de tratare a apei, producţia de energie electrica sau alte instalaţii; conduc şi supravegheaza liniile de montare automata sau semiautomata, precum şi roboţii industriali.

Grupe minore componente :

811 Operatori la instalaţiile de exploatare miniera şi petroliera de extracţie şi preparare a minerale utile

812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului

813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare abrazive din carbune şi grafit

814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica

816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei

817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

8.1.1. GRUPA MINORĂ
811 Operatori la instalaţiile de exploatare miniera şi petroliera, de extracţie şi prepararea substanţelor minerale utile

Operatorii la instalaţiile de exploatare miniera, petroliera şi de extracţie şi preparare a minereurilor conduc şi supravegheaza funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor pentru saparea lucrarilor miniere, forarii de puţuri în exploatarea petroliera, extragere a carbunilor şi minereurilor din mina, precum şi operaţiile de preparare în vederea concentrarii substanţei utile.

Grupe de baza componente :

8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere
8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor
8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

8111 OPERATORI LA INSTALAŢII ŞI UTILAJE MINIERE

Operatorii la instalaţiile şi utilajele miniere conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii miniere în executarea lucrarilor miniere orizontale si verticale, forari de gauri în mina sau cariere pentru împuscari; conduc si supravegheaza combine de extracţie continua în abataje.

Ocupaţii componente :

811101 masinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor
811102 semnalist cuplator
811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
811104 trolist

8112 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PREPARARE A MINEREURILOR ŞI ROCILOR

Operatorii la instalaţiile de preparare a minereurilor şi rocilor conduc si supravegheaza instalaţii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere în vederea îmbogaţirii acestora în substanţe utile prin sfarâmare, clasare, prajire, flotare şi aplicarea diferiţilor reactivi pentru usurarea proceselor tehnologice urmatoare.

Ocupaţii componente :

811201 brichetator carbune
811202 distilator la prepararea carbunelui
811203 operator la prepararea minereurilor
811204 operator la sfarâmarea minereurilor
811205 prajitor minereu
811206 prelucrator mica
811207 spalator la prepararea carbunilor
811208 flotator la prepararea carbunilor
811209 separator la prepararea carbunilor
811210 morar la masini de marunţit roci
811211 tocator la masini de marunţit roci
811212 concasorist
811213 operator mineralurg

8113 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FORAJ ŞI SONDE DE EXTRACŢIE A ŢIŢEIULUI

Operatorii la instalaţiile de foraj şi sondele de extracţie a ţiţeiului monteaza şi supravegheaza instalaţii de foraj pentru executarea puţurilor; instaleaza şi conduc sondele pentru aducerea la suprafaţa a ţiţeiului si gazelor naturale.

Ocupaţii componente :

811301 operator extracţie ţiţei
811302 sondor la foraj manual
811303 operator-prospector lucrari geologice şi geofizice
811304 operator transport pe conducte singulare gaze
811305 operator extracţie gaze
811306 operator extracţie ţiţei în subteran
811307 operator extracţie sare în salina
811308 operator masuratori speciale sonde
811309 operator lucrari speciale sonde
811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde
811311 sondor la intervenţii de sonde
811312 sondor la punerea în producţie
811313 primitor preparator produse fluide
811314 operator flotare produse fluide

8.1.2. GRUPA MINORĂ
812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului

Operatorii la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului conduc si supravegheaza cuptoare pentru topirea, turnarea şi laminarea metalelor, instalaţiile de tratament termic a metalelor şi trefilarea acestora.

Grupe de baza componente :

8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti şi oţelari
8122 Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor
8123 Operatori la instalaţii de tratament termic al metalelor
8124 Operatori la instalaţii de trefilare a metalelor

8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI ŞI OŢELARI

Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnalistii şi oţelarii conduc si supravegheaza cuptoarele şi instalaţiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obţinerii metalelor feroase şi neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare şi alte instalaţii specifice pentru producerea oţelului şi fontei speciale.

Ocupaţii componente :

812101 cocsar
812102 furnalist
812103 oţelar
812104 pregatitor materiale de sarje
812105 melanjorist
812106 operator oxizi de plumb
812107 dezbatator lingouri
812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
812109 curaţitor lingouri
812110 preparator la concentratele miniere
812111 topitor la concentrate miniere
812112 rafinator metale neferoase
812113 electrometalurgist
812114 condiţioner finisor
812115 turnator fonta
812116 granulator zgura
812117 epurator gaze
812118 masinist suflante
812119 pregatitor de sarje
812120 dozator la producerea aglomeratului
812121 aglomeratorist
812122 masinist exhaustor
812123 operator separare magnetica

8122 OPERATORI LA CUPTOARE ŞI INSTALAŢII PENTRU TURNAREA ŞI LAMINAREA METALELOR

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile pentru turnarea şi laminarea metalelor conduc şi supravegheaza cuptoare şi instalaţii în care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obţinerea prin turnare şi laminare a diferitelor profiluri.

Ocupaţii componente :

812201 laminator semifabricate, profiluri tabla şi platbanda
812202 laminator, presator ţevi plumb
812203 topitor, turnator metale preţioase
812204 laminator sârma
812205 laminator tabla subţire
812206 laminator de bandaje şi discuri
812207 laminator de ţevi
812208 laminator pe laminoare continue
812209 laminator de benzi la rece
812210 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune
812211 alimentator-încalzitor de materiale
812212 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor
812213 laminator

8123 OPERATORI LA INSTALAŢII DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOR

Operatorii la instalaţiile de tratament termic al metalelor conduc si supravegheaza instalaţiile care modifica proprietaţile fizice ale obiectelor din metal prin topire, racire şi tratament chimic; conduc cuptoare pentru calirea obiectelor din oţel sau asigurarea duritaţii necesare.

Ocupaţii componente :

812301 termist tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812302 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
812303 calitor prin inducţie sau cu flacara
812304 calitor scule
812305 termist tratamentist
812306 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare
812307 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic

8124 OPERATORI LA INSTALAŢII DE TREFILARE A METALELOR

Operatorii la instalaţiile de trefilare a metalelor conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii de trefilare şi întindere a metalelor pentru fabricarea sârmelor, barelor şi ţevilor, tuburilor şi produselor similare.

Ocupaţii componente :

812401 finisor laminate şi trefilate
812402 decapator
812403 regulator ţevi
812404 trefilator, tragator

8.1.3. GRUPA MINORĂ
813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare, abrazive din carbune şi grafit

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei şi ceramicii conduc şi supravegheaza cuptoare şi alte instalaţii pentru fabricarea sticlei si a articolelor din sticla şi ceramica, pentru fabricarea produselor refractare si abrazive.

Grupe de baza componente :

8131 Operatori la cuptoare şi instalaţii de producere a sticlei şi produselor din sticla
8139 Operatori la instalaţii de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din carbune şi grafit

8131 OPERATORI LA CUPTOARE ŞI INSTALAŢII DE PRODUCERE A STICLEI ŞI PRODUSELOR DIN STICLA

Operatorii la cuptoarele şi instalaţiile de sticla şi ceramica conduc si supravegheaza cuptoarele şi instalaţiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, calire pentru cresterea duritaţii, laminare în folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea şi altele.

Ocupaţii componente :

813101 topitor sticla
813102 prelucrator de topituri la semiautomate
813103 prelucrator de topituri la instalaţii de tras ţevi
813104 prelucrator de tuburi şi baghete
813105 cuptorar recoacere sticla
813106 confecţioner termosuri
813107 taietor produse din sticla
813108 slefuitor produse din sticla
813109 arzator produse din sticla
813110 sablator produse din sticla
813111 argintar produse din sticla
813112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului
813113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
813115 operator la masini de inscripţionat
813116 prelucrator fire şi ţesaturi din fire de sticla
813117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam
813118 turnator geam
813119 preparator vata de sticla
813120 taietor geam
813121 slefuitor/sablator geam
813122 securizator geam
813123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei

8139 OPERATORI LA INSTALAŢII DE OBŢINERE A CERAMICII ŞI PRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CARBUNE ŞI GRAFIT

Operatorii la instalaţiile de obţinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din carbune şi grafit conduc şi supravegheaza cuptoarele si instalaţiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din carbune şi grafit; conduc instalaţiile de amestec, coacere şi recoacere si finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din carbune (grafit).

Ocupaţii componente :

813901 strungar produse ceramice
813902 cuptorar ceramica fina şi decor
813903 arzator produse ceramice
813904 operator la fabricarea produselor refractare
813905 operator la fabricarea produselor abrazive
813906 operator la fabricarea produselor din carbune
813907 operator abrazive pe suporţi
813908 finisor produse abrazive
813909 granulator/sortator abrazive
813910 cuptorar produse abrazive
813911 preparator-presator abrazive
813912 cuptorar produse refractare
813913 formator produse refractare
813914 preparator-presator produse din carbune
813915 cuptorar produse din carbune
813916 finisor produse din carbune
813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare
813918 discuitor de produse ceramice la masini
813919 prelucrator produse ceramice prin injectare
813920 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)

8.1.4. GRUPA MINORĂ
814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii pentru transformarea lemnului în semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hârtie şi a hârtiei.

Grupe de baza componente :

8141 Operatori la instalaţii de prelucrare a lemnului
8142 Operatori la instalaţii de fabricare a pastei de hârtie
8143 Operatori la instalaţii de fabricare a hârtiei

8141 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii pentru taierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor şi a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.

Ocupaţii componente :

814101 confecţioner rondele din pluta
814102 confecţioner bastoane din pluta
814103 confecţioner colaci şi centuri de salvare
814104 masinist la masina de taiat straifuri şi dopuri din pluta
814105 masinist la masina de zdrobit şi macinat pluta
814106 confecţioner placi izolatoare
814107 aburitor pluta
814108 pregatitor lemn aschietor
814109 pregatitor aschii
814110 încleietor placi aglomerate
814111 formator presator placi brute
814112 formator finisor placi
814113 tocatorist-defibratorist
814114 filtrator-deshidratorist
814115 presator PFL
814116 tratamentist PFL
814117 formator PFL
814118 impregnator la înnobilare PFL
814119 fasonator sortator filme
814120 presator la înnobilare PFL
814121 formator la înnobilare PFL
814122 finisor la înnobilare PFL
814123 pregatitor PFL şi hârtie pentru filme
814124 gaterist la taiat busteni
814125 taietor la ferastrau panglica
814126 fasonator cherestea
814127 desenator însemnator cherestea
814128 decupator furnire
814129 derulatorist
814130 fasonator-uscator furnire
814131 frezor îmbinator furnire tehnice
814132 presator produse stratificate
814133 formator slefuitor produse stratificate
814134 preparator PPF
814135 miezuitor panele şi placi celulare
814136 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

8142 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A PASTEI DE HÂRTIE
Operatorii la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie conduc si supravegheaza masini şi instalaţii pentru producerea pastei de hârtie, care executa operaţii de marunţire a lemnului, paielor, stufului şi altor materiale similare, precum şi de spalare, albire şi amestecare, în vederea obţinerii pastei de hârtie.

Ocupaţii componente :

814201 pregatitor lemn, stuf, paie
814202 preparator pasta
814203 fierbator-spalator celuloza, hârtie
814204 albitor pasta hârtie

8143 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A HÂRTIEI

Operatorii la instalaţiile de fabricare a hârtiei conduc şi supravegheaza masinile şi instalaţiile pentru prelucrarea hârtiei, prin executatea operaţiilor de deshidratare a pastei de hârtie, de finisare a hârtiei, mucavalei si cartonului şi de înnobilare a hârtiei; sorteaza hârtia şi cartonul pe calitaţi, grosime şi culoare.

Ocupaţii componente :

814301 confecţioner tambur filigranare
814302 masinist la deshidratare pasta hârtie
814303 finisor hârtie, carton, mucava
814304 confecţioner produse igienico-sanitare

8.1.5. GRUPA MINORĂ
815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimica

Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimica conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii pentru fragmentare, macinare şi malaxare, tratare termica, fierbere şi separare chimica, distilare şi rafinare a petrolului si gazelor naturale şi alte prelucrari chimice.

Grupe de baza componente :

8151 Operatori la instalaţii de fragmentare, de amestecare, macinare şi malaxare chimica
8152 Operatori la aparate de tratament termic în chimie
8153 Operatori la aparate de filtrare şi separare chimica
8154 Operatori la instalaţii de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinarii petrolului şi gazelor)
8155 Operatori la instalaţii de rafinare a petrolului şi gazelor naturale
8159 Operatori la instalaţii de prelucrare chimica neclasificaţi în grupele de baza anterioare

8151 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MACINARE ŞI MALAXARE CHIMICA

Operatorii la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica conduc şi supravegheaza masinile şi instalaţiile de macinare, concasare şi de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate în alte procese chimice şi conexe.

Ocupaţii componente :

815101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)
815102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
815103 operator la masini de amestecare (produse chimice)

8152 OPERATORI LA APARATE DE TRATAMENT TERMIC ÎN CHIMIE
Operatorii la aparatele de tratament termic în chimie conduc şi supravegheaza instalaţiile destinate arderii şi coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietaţi particulare sau pentru a le supune unor transformari chimice.

Ocupaţii componente :

815201 operator la instalaţii de ardere
815202 uscator în industria chimica
815203 preparator în industria chimica
815204 sinterizator
815205 operator la fabricarea sticlei
815206 împâslitor pânza sticla
815207 filator fibre sticla
815208 preparator amestec şi topitor sticla
815209 operator poliesteri armaţi cu fibra de sticla

8153 OPERATORI LA APARATE DE FILTRARE ŞI SEPARARE CHIMICA

Operatorii la aparatele de filtrare şi separare chimica conduc şi supravegheaza aparate de filtrare şi separare a produselor chimice şi substanţelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.

Ocupaţii componente :

815301 extractorist în chimie
815302 fermentator în chimie
815303 concentrator-purificator în chimie
815304 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterina

8154 OPERATORI LA INSTALAŢII DE DISTILARE ŞI TRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPŢIA RAFINARII PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE)

Operatorii la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinarii petrolului şi gazelor naturale) conduc şi supravegheaza aparate si instalaţii destinate rafinarii de produse chimice lichide brute, disocierii în elementele lor componente sau concentrarii soluţiilor şi substanţelor în suspensie, precum şi a altor procedee chimice.

Ocupaţii componente :

815401 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului şi îngrasamintelor fosfatice
815402 distilator în industria chimica
815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor
815405 operator chimist la fabricarea coloranţilor
815406 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex
815407 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului şi îngrasamintelor azotoase
815408 operator lacuri electroizolante
815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

8155 OPERATORI LA INSTALAŢII DE RAFINARE A PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

Operatorii la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale conduc şi supravegheaza instalaţii destinate rafinarii, distilarii şi tratarii petrolului, produselor şi subproduselor petroliere sau gazului metan, pâna la obţinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)

Ocupaţii componente :

815501 operator chimist la chimizarea metanului
815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
815503 rafinor
815504 distilator la prelucrarea ţiţeiului
815505 operator cracare, deformare şi fabricare bitum
815506 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

8159 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Operatorii la instalaţiile de prelucrare chimica, alţii decât cei clasificaţi în grupele de baza anterioare, conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii pentru tratarea soluţiilor chimice cu agenţi de spalare, pentru transformarea carbunelui în cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de îngrasaminte sau pentru extragerea şi tratarea substanţelor radioactive.

Ocupaţii componente :

815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice
815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
815903 producator de fire şi fibre sintetice
815904 operator la fabricarea pielii sintetice
815905 preparator ferodouri
815906 finisor universal ferodouri

8.1.6. GRUPA MINORĂ
816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei

Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalaţii pentru tratarea apei, incineratoare şi instalaţii similare; conduc şi întreţin cazanele la masini de navigat şi alte tipuri de masini cu vapori şi cazane de locomotive.

Grupe de baza componente :

8161 Operatori la instalaţii de producere a energiei
8162 Fochisti la masini mobile cu abur şi cazane de locomotiva
8163 Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi

8161 OPERATORI LA INSTALAŢII DE PRODUCERE A ENERGIEI

Operatorii la instalaţiile de producere a energiei conduc şi supravegheaza instalaţiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum şi distribuţia energiei produse.

Ocupaţii componente :

816101 operator la instalaţiile din centrale electrice
816102 masinist la instalaţiile din centrale electrice
816103 fochist pentru cazane de abur şi de apa fierbinte
816104 ajutor fochist
816105 fochist pentru cazane mici de abur
816106 fochist la cazane de apa calda şi cazane abur de joasa presiune
816107 fochist pentru cazane conduse de calculator
816108 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice
816109 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze
816110 operator la camera de comanda termica
816111 masinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice
816112 masinist la instalaţiile de turbine hidraulice
816113 masinist la centrale Diesel
816114 operator punct termic
816115 operator centrala termica
816116 automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
816117 operator curaţare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi

8162 FOCHISTI LA MASINI MOBILE CU ABUR ŞI CAZANE DE LOCOMOTIVA

Fochistii la masini mobile cu abur şi cazane de locomotive conduc si supravegheaza masinile care folosesc pentru miscare forţa aburului, masinile instalate pe vapoare, locomotive şi altele similare.

Ocupaţii componente :

816201 fochist locomotiva cu abur
816202 fochist la masini cu abur
816203 masinist la instalaţii pentru încalzit tren

8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALAŢII DE TRATARE A APEI ŞI ASIMILAŢI

Operatorii la incineratoare, instalaţiile de tratare a apei şi asimilaţii acestora conduc şi supravegheaza instalaţii speciale de incinerare (deseuri, resturi menajere etc.), instalaţii de filtrare a apei potabile şi epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalaţii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalaţii de ventilare şi instalaţii pentru producerea frigului.

Ocupaţii componente :

816301 operator la instalaţii de incinerare
816302 pompagiu
816303 compresorist
816304 operator hidraulic în alimentarile cu apa
816305 operator circuite reţea apa
816306 masinist la condiţionarea aerului
816307 operator la tratarea apei tehnologice
816308 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)

8.1.7. GRUPA MINORĂ
817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

Operatorii la liniile de montaj automat şi roboţi industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat şi roboţii industriali.

Grupe de baza componente :

8170 Operatori la linii de montaj automat şi roboţi industriali

8170 OPERATORI LA LINII DE MONTAJ AUTOMAT ŞI ROBOŢI INDUSTRIALI

Operatorii la liniile de montaj automate şi semiautomate şi roboţi industriali conduc şi supravegheaza liniile de montaj automat şi roboţii industriali.

Ocupaţii componente :

817001 operator la roboţi industriali

8.2. SUBGRUPA MAJORĂ
82 Operatori la masini, utilaje şi asamblori de masini, echipamente şi alte produse

Operatorii la masini, utilaje şi asamblorii conduc şi supravegheaza masinile şi instalaţiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hârtie, produse textile, articole din blana şi piele; prepara bunurile alimentare; conduc masini de imprimare şi legatorie, masini de ambalat şi etichetat, linii de montaj automatizate.

Grupe minore componente :

821 Operatori la masini pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale

822 Operatori la instalaţii şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice

823 Operatori la instalaţii şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice

824 Operatori la masini şi utilaje pentru fabricarea produselor din lemn

825 Operatori la masini şi utilaje din tipografii şi legatorii

826 Operatori la masini şi utilaje pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blanuri şi piele

827 Operatori la masini pentru fabricarea produselor alimentare

828 Asamblori de masini, echipamente şi alte produse

829 Alti operatori la masini şi asamblori

8.2.1. GRUPA MINORĂ
821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale

Operatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc şi supravegheaza masini şi utilaje destinate prelucrarii suprafeţelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc şi supravegheaza masini şi utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos şi altele, precum şi fabricarea produselor de azbociment.

Grupe de baza componente :

8211 Operatori prelucratori la masini-unelte
8212 Operatori la masini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale

8211 OPERATORI PRELUCRATORI LA MASINI-UNELTE

Operatorii prelucratori la masini-unelte conduc şi supravegheaza masini şi utilaje destinate executarii unui ansamblu de operaţii de prelucrare prin aschiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafeţelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.

Ocupaţii componente :

821101 operator la masini unelte semiautomate şi automate
821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura
821103 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
821104 degresator-imersioner
821105 uscator electrozi de sudura
821106 masinist la masini speciale fara aschiere
821107 preparator amestec de învelis
821108 pregatitor sârma
821109 finisator electrozi de sudura
821110 masinist la masini speciale de aschiere
821111 masinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie
821112 operator la masini unelte cu comanda numerica
821113 operator la masini de electroeroziune automate

8212 OPERATORI LA MASINI ŞI INSTALAŢII PENTRU FABRICAREA CI-MENTULUI ŞI A ALTOR PRODUSE MINERALE

Operatorii la masinile şi instalaţiile pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale conduc şi supravegheaza instalaţii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment şi a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de macinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalaţii de granulare, instalaţii de cicloane.

Ocupaţii componente :

821201 cuptorar lianţi
821202 fasonator produse azbociment
821203 finisor produse azbociment
821204 morar lianţi
821205 preparator pasta azbociment
821206 tratamentist produse azbociment
821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
821208 masinist pentru prefabricate din beton şi beton armat
821209 operator la fabricarea vatei şi produselor din vata minerala
821210 confecţioner garnituri din azbest

8.2.2. GRUPA MINORĂ
822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice

Operatorii la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc şi supravegheaza utilaje şi instalaţii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, muniţiei chimice si substanţelor explozive, materialelor fotografice şi tratarea chimica a metalelor.

Grupe de baza componente :

8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice
8222 Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor
8223 Operatori la instalaţiile de tratare chimica a metalelor
8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice
8229 Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice

8221 OPERATORI LA INSTALAŢIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE

Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice conduc şi supravegheaza instalaţii de macinat, încalzire, amestecare, sfarâmare, de umplere şi sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenţi şi produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului şi cadenţele operaţiilor.

Ocupaţii componente :

822101 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor grasi
822102 operator la fabricarea sapunurilor
822103 operator la produse odorante sintetice
822104 operator la fabricarea detergenţilor
822105 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure
822106 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre
822107 preparator prafuri de spalat şi curaţat
822108 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie
822109 preparator ser vaccin

8222 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A MUNIŢIEI CHIMICE ŞI EXPLOZIVILOR

Operatorii la masinile de fabricare a muniţiei chimice şi explozivilor conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii de amestecare, deshidratare, macinare, uscare, cernere, malaxare şi alte operaţii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante şi altor materiale pirotehnice; conduc şi supravegheaza masini de încarcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.

Ocupaţii componente :

822201 condiţioner finisor produse explozive
822202 confecţioner fitile
822203 confecţioner produse pirotehnice
822204 nitrator
822205 pregatitor la produse explozive
822206 preparator la produse explozive
822207 confecţioner cartuse vânatoare
822208 operator la tragere şi muniţie
822209 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament şi muniţie
822210 operator la pregatirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei
822211 pregatitor, completator echipamente tehnice şi SDV-uri
822212 delaborator muniţie
822213 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie

8223 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRATARE CHIMICA A METALELOR

Operatorii la instalaţiile de tratare chimica a metalelor conduc si supravegheaza instalaţii şi dispozitive de curaţire a obiectelor din metale si tratarea acestora, în vederea protejarii împotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare în bai de calire la cald, captusire cu pelicule protectoare şi altele.

Ocupaţii componente :

822301 galvanizator
822302 metalizator prin pulverizare
822303 metalizator prin cufundare în metal topit
822304 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive
822305 emailator
822306 operator la confecţionarea materialelor electroizolante
822307 matisor cabluri
822308 metalizator termist
822309 arzator email
822310 emailator insigne şi decoraţii
822311 emailator firme şi decoruri
822312 emailator prin pudrare
822313 emailator prin pulverizare
822314 preparator email
822315 emailator prin imersiune
822316 acoperitor metale
822317 poleitor filiere
822318 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţa
822319 confecţioner izolaţii la conductori electrici
822320 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri
822321 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici
822322 pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii
822323 preparator electrolit şi amestec depolarizator
822324 confecţioner şi legator depolarizator
822325 asamblator elemente şi baterii galvanice
822326 confecţioner de elemente galvanice
822327 confecţioner celule de electroliza
822328 controlor de calitate la protejari metalice

8224 OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICE

Operatorii la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice conduc si supravegheaza masini şi agregate pentru fabricarea filmelor şi hârtiei fotografice, de acoperire şi argintare a placilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor şi placilor fotografice pentru obţinerea negativelor sau diapozitivelor, developare şi reducere a dimensiunilor fotografiilor.

Ocupaţii componente :

822401 pregatitor hârtie fotosensibila
822402 operator la fabricarea filmelor fotografice

8229 OPERATORI LA INSTALAŢII DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICE

Operatorii la masinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc si supravegheaza masini şi instalaţii pentru producerea sodei şi produselor clorosodice, saruri, carbonaţi, esteri, solvenţi şi alte produse chimice.

Ocupaţii componente :

822901 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice
822902 operator la fabricarea altor produse chimice

8.2.3. GRUPA MINORĂ
823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice

Operatorii la instalaţiile şi utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc şi mase plastice conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii de malaxare şi amestecare a cauciucului şi materialelor din cauciuc, pentru obţinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum şi producerea de articole din mase plastice.

Grupe de baza componente :

8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc
8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

8231 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MASINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC

Operatorii la instalaţiile, utilajele şi masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii de malaxat si amestecare a cauciucului şi ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, pânzei gumate, dimensionarea acestora si vulcanizarea lor pe masini de vulcanizare; conduc şi supravegheaza operaţiile de resapare a pneurilor uzate şi fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.

Ocupaţii componente :

823101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc
823102 pregnator prize tehnice şi banda izolatoare
823103 confecţioner de produse industriale din cauciuc
823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
823106 operator la prelucrarea cauciucului
823107 confecţioner garnituri de etansare din cauciuc
823108 finisor încalţaminte şi articole tehnice din cauciuc
823109 calandror la finisarea cauciucului
823110 pregatitor regenerare cauciuc
823111 devulcanizator regenerare cauciuc
823112 rafinator regenerare cauciuc
823113 dozator prelucrare cauciuc
823114 impregnator produse cauciuc
823115 profilator produse din cauciuc
823116 stanţator piese pentru încalţaminte din piele şi cauciuc
823117 cusator piese la încalţaminte din cauciuc
823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
823119 vulcanizator la autoclava
823120 preparator cauciuc electroizolant
823121 valţar cauciuc electroizolant
823122 masinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate
823123 masinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)
823124 masinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante
823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi banda izolatoare
823126 condiţioner finisor produse din cauciuc
823127 croitor pentru încalţaminte şi articole tehnice din cauciuc
823128 pregatitor pentru încalţaminte şi articole tehnice din cauciuc
823129 preparator placi de etansare comprimate
823130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

8232 OPERATORI LA INSTALAŢIILE, UTILAJELE ŞI MASINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICE

Operatorii la masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc şi supravegheaza masini şi utilaje de inducţie, extindere si sudare, prese, masini de vacuum, valţuri, calandre, granulatoare, malaxoare si altele, pentru obţinerea materialelor plastice folosite în producerea de placi, bare, ţevi şi alte articole similare.

Ocupaţii componente :

823201 preparator mase plastice
823202 valţar calandru mase plastice
823203 operator la prelucrarea maselor plastice
823204 presator mase plastice
823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice
823206 creator, modelier mase plastice
823207 operator la confecţionarea discurilor fonografice
823208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD
823209 operator mase plastice
823210 operator masini de termo-formatare

8.2.4. GRUPA MINORĂ
824 Operatori la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

Operatorii la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supravegheaza masini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; executa operaţii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare şi de uz tehnic, binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.

Grupe de baza componente :

8240 Operatori la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

8240 OPERATORI LA MASINILE ŞI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Operatorii la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc şi supravegheaza masini automate şi semiautomate de prelucrare a lemnului şi fabricare a produselor din lemn; executa operaţii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat şi strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare şi de uz tehnic, al binalelor, ambarcaţiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale şi altele.

Ocupaţii componente :

824001 confecţioner articole speciale din lemn
824002 confecţioner parchete
824003 confecţioner cutii chibrituri din furnir
824004 impregnator-uscator chibrituri
824005 confecţioner gamalii chibrituri
824006 masinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri
824007 pastator cutii chibrituri
824008 fasonator calapoade
824009 montator accesorii pentru calapoade
824010 finisor calapoade
824011 circularist la taiat lemne de foc
824012 curbator lemn
824013 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn
824014 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat
824015 tâmplar mecanic la rindeluit
824016 tâmplar mecanic la frezat şi gaurit
824017 tâmplar mecanic la strunjit
824018 tâmplar mecanic la slefuit
824019 confecţioner mine pentru creioane
824020 înnobilator scândurele pentru creioane
824021 fasonator creioane şi tocuri
824022 finisor creioane şi tocuri
824023 preparator paste chimice pentru chibrituri
824024 confecţioner cutii chibrituri din carton
824025 operator la masini unelte cu comanda numerica în prelucrarea lemnului

8.2.5. GRUPA MINORĂ
825 Operatori la masinile şi utilajele din tipografii şi legatorii

Operatorii la masinile şi utilajele din tipografii şi legatorii conduc si supravegheaza diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie si gofrat carţi; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare

Grupe de baza componente :

8251 Operatori la masinile şi utilajele de imprimat
8252 Operatori la masinile şi utilajele de legat carţi
8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare.

8251 OPERATORI LA MASINILE ŞI UTILAJELE DE IMPRIMAT
Operatorii la masinile şi utilajele de imprimat conduc şi supravegheaza diferite tipuri de prese cu cilindru şi platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura şi masini de imprimare a desenelor pe hârtie.

Ocupaţii componente :

825101 tipograf-tiparitor
825102 dactilo-rotaprint
825103 operator la masina electronica de gravat
825104 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
825105 operator tiparituri Braille
825106 heliografist
825107 operator xerox
825108 operator masini multiplicat
825109 tipograf print digital şi offset
825110 operator la masina de gravat şi decupat cu laser
825111 operator la masina de tampografiat
825112 tipograf flexograf

8252 OPERATORI LA MASINILE ŞI UTILAJELE DE LEGAT CARŢI

Operatorii la masinile şi utilajele de legat carţi conduc şi supravegheaza masini de legat carţi şi prese de gofrat desene, titluri sau alte inscripţionari pe coperţile de carton ale publicaţiilor.

Ocupaţii componente :

825201 masinist în legatorie mecanica
825202 strungar slefuitor tipografie

8253 OPERATORI LA MASINILE DE PAPETARIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HÂRTIE, CARTON ŞI MATERIALE SIMILARE

Operatorii la masinile de papetarie conduc şi supravegheaza masini care taie şi pliaza carton pentru confecţionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie şi pliaza hârtie pentru confecţionarea de plicuri, saci, sacose si alte articole similare.

Ocupaţii componente :

825301 cartonagist
825302 operator la masina de laminat

8.2.6. GRUPA MINORĂ
826 Operatori la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blanuri şi piele

Operatorii la masinile şi utilajele de fabricare a produselor si articolelor din textile, blanuri şi piele conduc şi supravegheaza utilajele pentru pregatirea fibrelor pentru filatura, razboaie de ţesatorie şi tricotaje, masini pentru confecţionarea îmbracamintei şi a altor articole din textile, piele, blanuri şi alte materiale.

Grupe de baza componente :

8261 Operatori la utilaje de filatura
8262 Operatori la masini de ţesut şi tricotat
8263 Operatori la masini şi utilaje pentru industria confecţiilor
8264 Operatori la utilaje şi instalaţii de finisare textila
8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor şi pieilor
8266 Operatori la masini, utilaje şi instalaţii din industria încalţamintei
8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri şi alte materiale similare

8261 OPERATORI LA UTILAJE DE FILATURA

Operatorii la utilajele de filatura conduc şi supravegheaza masini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curaţa, scamoseaza fibrele, le transforma în scame, executa operaţii de filare pâna la obţinerea firelor finite din bumbac, in, cânepa, lâna, matase şi altele.

Ocupaţii componente :

826101 decapsulator
826102 decuscutor
826103 topitor in şi cânepa
826104 meliţator in şi cânepa
826105 înnobilator in şi cânepa
826106 scuturator in şi cânepa
826107 lucrator în bataje (batator)
826108 destramator
826109 carbonizator textile
826110 scuturator
826111 pregatitor amestecuri în filaturi
826112 cardator
826113 laminator benzi din fibre
826114 pieptanator
826115 zdrobitor şi uleiator textile
826116 operator masini puitoare
826117 formator manusi fibre liberiene
826118 montator la lipit ace
826119 curaţitor slefuitor garnituri carde
826120 cilindror în filaturi
826121 disponent în filaturi
826122 pregatitor gogosi matase (fierbator)
826123 prelucrator fire de matase gogosi (filator)
826124 înnodator fire matase naturala
826125 finisor fire de matase naturala
826126 prelucrator deseuri gogosi matase naturala

8262 OPERATORI LA MASINI DE ŢESUT ŞI TRICOTAT

Operatorii la masinile de ţesut şi tricotat conduc şi supravegheaza masini de ţesut şi tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, îmbracaminte, ciorapi şi altele.

Ocupaţii componente :

826201 operator la masini de tricotat rectiliniu
826202 operator la deservirea razboaielor de ţesut
826203 snuruitor Jaqard
826204 operator la masini de tricotat circular
826205 operator sculuitor
826206 operator canelator
826207 operator la masini de urzit
826208 operator încheietor fire
826209 operator navaditor, lipitor, înnodator fire
826210 operator bobinator dublator
826211 operator batirator fire
826212 operator rasucitor fire
826213 pâslitor
826214 confecţioner polizoare din pâsla

8263 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECŢIILOR

Operatorii la masini de cusut conduc şi supravegheaza masini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea îmbracamintei şi a altor articole din textile, piele sau blana; conduc şi supravegheaza masini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.

Ocupaţii componente :

826301 operator confecţioner industrial îmbracaminte din ţesaturi, tricotaje, materiale sintetice
826302 operator confecţii îmbracaminte din piele şi înlocuitori
826303 operator la confecţionarea industriala a îmbracamintei din blana
826304 operator la confecţionarea industriala a manusilor din piele
826305 încadrator confecţii
826306 rihtuitor confecţii
826307 pregatitor lansator confecţii
826308 spanuitor confecţii
826309 taietor confecţii

8264 OPERATORI LA UTILAJELE ŞI INSTALAŢIILE DE FINISARE TEXTILA

Operatorii la utilajele şi instalaţiile de finisare textila conduc şi supravegheaza masini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curaţare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impuritaţilor sau excedentului de agenţi chimici si cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.

Ocupaţii componente :

826401 operator gazator textile
826402 operator descleietor textile
826403 operator degamator textile
826404 operator spalator textile
826405 operator albitor textile
826406 operator fierbator textile
826407 operator mercerizator textile
826408 operator pregatitor chimicale în industria textila
826409 operator vopsitor textile
826410 operator imprimeur textile
826411 confecţioner sabloane şi cilindri de imprimat
826412 operator apretor textile
826413 operator calandor-govrator textile
826414 operator impregnator textile
826415 operator decator
826416 operator presator ţesaturi textile (storcator textile)
826417 operator fixator textile
826418 operator piuar
826419 operator scamosetor
826420 operator tunsator textile
826421 operator curaţitor chimic
826422 operator metrar-volator-dublator textile
826423 operator taietor textile
826424 operator uscator textile
826425 operator îngreunator matase naturala
826426 naphtolator la imprimerie
826427 vaporizator la imprimerie
826428 confecţioner sabloane la imprimerie
826429 presator axe la cilindrul de imprimat
826430 operator universal-spalator textile şi curaţitor chimic

8265 OPERATORI LA MASINI PENTRU TRATAREA BLANURILOR ŞI PIEILOR

Operatorii la masini pentru tratarea blanurilor şi pieilor conduc si supravegheaza masini pentru îndepartarea grasimilor şi altor reziduuri de pe piei înainte de apretare: tunderea blanurilor, vopsirea, întinderea şi netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor în soluţii şi aplicarea de apret în vederea transformarii acestora în piele tabacita, aplicarea vopselelor şi coloranţilor corespunzatori. Ocupaţii componente :

826501 operator cenuseritor
826502 operator tabacitor mineral argasitor
826503 operator tabacitor vegetal
826504 operator finisor mineral
826505 operator finisor vegetal
826506 operator argasitor
826507 operator sortator în industria pielariei
826508 vopsitor îmbracaminte din blana

8266 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ÎNCALŢAMINTEI

Operatorii la utilajele şi instalaţiile din industria încalţamintei conduc si supravegheaza masini ce realizeaza tipare şi decupeaza parţi componente pe care le îmbina prin coasere sau lipire şi finiseaza încalţamintea; conduc si supravegheaza masini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinarie şi alte obiecte similare.

Ocupaţii componente :

826601 cusator manusi piele
826602 croitor manusi piele
826603 operator la prepararea talpii de încalţaminte din fibre
826604 operator la confecţionarea industriala a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate
826605 croitor stanţator piese încalţaminte
826606 pregatitor piese încalţaminte
826607 cusator piese din piele şi înlocuitori
826608 tragator feţe pe calapod
826609 talpuitor industrial
826610 finisor încalţaminte
826611 finisor manusi piele
826612 croitor stanţator articole marochinarie
826613 cusator articole marochinarie
826614 pregatitor articole marochinarie
826615 asamblator montator articole marochinarie

8269 OPERATORI LA MASINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE, BLANURI ŞI ALTE MATERIALE SIMILARE

Operatorii la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale înlocuitoare conduc şi supravegheaza masini destinate fabricarii palariilor din textile, piele sau blana, confecţionarii industriale a articolelor tehnice din piele şi înlocuitori, articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori şi alte articole similare.

Ocupaţii componente :

826901 operator la confecţionea industriala a palariilor
826902 croitor confecţii industriale din blana
826903 operator la confecţionarea industriala a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori
826904 cusator confecţii industriale din blana
826905 pregatitor confecţii industriale din blana
826906 finisor confecţii industriale din blana
826907 operator textile neţesute

8.2.7. GRUPA MINORĂ
827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare

Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc masini şi utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii şi pestelui în vederea vânzarii sau prelucrarii, fabricarii produselor conservate sau semiconservate din carne şi peste; prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor lactate; macinarea şi prelucrarea mirodeniilor şi produselor similare; fabricarea pâinii, produselor de panificaţie şi cofetarie; prelucrarea conservelor şi semiconservelor din legume şi fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei şi pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului şi bauturilor spirtoase, sucurilor şi altor bauturi racoritoare; prelucrarea tutunului şi produselor din tutun.

Grupe de baza componente :

8271 Operatori la masini şi utilaje de prelucrare a carnii şi pestelui
8272 Operatori la masini şi utilaje de fabricare a produselor lactate
8273 Operatori la masini de macinat cereale şi mirodenii
8274 Operatori la masini şi utilaje pentru fabricarea pâinii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie şi zaharoase
8275 Operatori la masini şi utilaje pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare
8276 Operatori la utilaje de producere şi rafinare a zaharului 8277 Operatori la masini şi utilaje de prelucrare a cafelei şi a ceaiului
8278 Operatori la masini şi instalaţii de fabricare a berii, vinurilor şi altor bauturi
8279 Operatori la utilaje de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun

8271 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE DE PRELUCRARE A CARNII ŞI PESTELUI

Operatorii la masinile şi utilajele pentru prelucrarea carnii şi pestelui conduc şi supravegheaza instalaţii pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii şi pestelui, prelucrarea carnii şi pestelui în produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne şi peste.

Ocupaţii componente :

827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste şi în amestec legume şi peste
827102 operator la valorificarea subproduselor de abator
827103 tripier
827104 preparator peste, raci, broaste în cherhanale şi oficii
827105 preparator faina din peste
827106 topitor grasimi comestibile şi de uz industrial
827107 operator la fabricarea mezelurilor
827108 colector şi sortator par
827109 preparator ulei de copite
827110 colector şi preparator faina, sânge, carne, oase
827111 curaţitor piei
827112 valorificator glande
827113 preparator pepsina, cheag
827114 maţar

8272 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE

Operatorii la masinile şi utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc şi supravegheaza masini şi instalaţii pentru omogenizarea si pasteurizarea laptelui, producerea smântânii, laptelui praf, untului, brânzeturilor şi altor produse lactate.

Ocupaţii componente :

827201 operator la prepararea brânzeturilor
827202 operator la prepararea produselor lactate
827203 operator centru de racire lapte
827204 operator la fabricarea untului
827205 preparator conserve lapte şi lactoza

8273 OPERATORI LA MASINI DE MACINAT CEREALE ŞI MIRODENII

Operatorii la masinile de macinat cereale şi mirodenii conduc si supravegheaza masini de macinat, pisat, amestecat şi prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.

Ocupaţii componente :

827301 morar
827302 operator la fabricarea nutreţurilor combinate
827303 preparator boia de ardei
827304 preparator mustar
827305 preparator extracte, arome şi esenţe
827306 decorticator crupe

8274 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE PENTRU FABRICAREA PÂINII, PASTELOR FAINOASE, A PRODUSELOR DE PATISERIE, COFETARIE ŞI ZAHAROASE

Operatorii la masinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie şi produselor zaharoase conduc masini şi utilaje pentru producerea pâinii, produselor de patiserie, pastelor fainoase, a ciocolatei şi altor produse zaharoase.

Ocupaţii componente :

827401 operator la prepararea produselor zaharoase
827402 operator la fabricarea produselor fainoase
827403 preparator îngheţata
827404 operator la fabricarea biscuiţilor
827405 preparator napolitane

8275 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR ŞI FABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTARE

Operatorii la masinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare conduc şi supravegheaza masini pentru: extragerea sucurilor din fructe şi legume, prin stoarcere; extragerea si rafinarea uleiului din seminţe, nuci, migdale şi fructe oleaginoase; fabricarea margarinei şi produselor similare; deshidratarea, fierberea şi conservarea fructelor şi legumelor sau congelarea lor.

Ocupaţii componente :

827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

8276 OPERATORI LA UTILAJE DE PRODUCERE ŞI RAFINARE A ZAHARULUI

Operatorii la utilajele de producere şi rafinare a zaharului conduc si supravegheaza instalaţii pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obţinerea zaharului brut şi rafinarea acestuia, precum şi pentru prelucrarea mierii.

Ocupaţii componente :

827601 operator la fabricarea zaharului
827602 condiţioner miere
827603 preparator de produse apicole

8277 OPERATORI LA MASINI ŞI UTILAJE DE PRELUCRARE A CAFELEI ŞI CEAIULUI

Operatorii la masinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi ceaiului conduc masini şi utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate şi amestecarea diferitelor sorturi de ceai; prajirea boabelor de cafea şi amestecarea cu cacao, radacini de cicoare; obţinerea de surogate prin macinare şi amestecare.

Ocupaţii componente :

827701 preparator surogate cafea
827702 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale

8278 OPERATORI LA MASINI ŞI INSTALAŢII DE FABRICARE A BERII, VINURILOR ŞI ALTOR BAUTURI

Operatorii la masinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor bauturi conduc şi supravegheaza instalaţii pentru: fermentarea şi distilarea orzului şi altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea şi fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obţinerea bauturilor alcoolice şi a altor bauturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor din fructe si legume.

Ocupaţii componente :

827801 operator la prepararea bauturilor alcoolice şi racoritoare
827802 operator la fabricarea berii
827803 operator la fabricarea malţului
827804 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie
827805 vinificator pivnicer
827806 fermentator oţet
827807 operator la fabricarea glucozei
827808 preparator bauturi racoritoare
827809 preparator rachiuri industriale şi lichioruri
827810 distilator rachiuri naturale
827811 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei
827812 preparator sampanie
827813 preparator coniac
827814 preparator vermut

8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI ŞI PRODUSELOR DIN TUTUN

Operatorii la utilajele de producere a tutunului şi produselor din tutun conduc şi supravegheaza instalaţii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea ţigaretelor şi altor produse din tutun.

Ocupaţii componente :

827901 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun

8.2.8. GRUPA MINORĂ
828 Asamblori de masini, echipamente şi alte produse

Asamblorii executa operaţii de montaj-asamblare a pieselor şi reperelor masinilor, subansamblelor, ansamblelor şi echipamentelor, potrivit documentaţiei tehnice stabilite. Operaţiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executând o anumita operaţie de montaj.

Grupe de baza componente :

8281 Montatori în construcţii mecanice
8282 Montatori de masini şi echipamente electrotehnice
8283 Asamblori de echipamente electronice
8284 Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice
8285 Asamblori de produse şi articole din lemn
8286 Asamblori de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare
8287 Montatori de subansamble

8281 MONTATORI ÎN CONSTRUCŢII MECANICE

Montatorii în construcţii mecanice asambleaza într-o anumita ordine piesele prelucrate pentru a obţine un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentaţiei tehnice şi tehnologice.

Ocupaţii componente :

828101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole
828102 pregatitor şi montator utilaje tehnologice

8282 MONTATORI DE MASINI ŞI ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE

Montatorii de masini şi echipamente electrotehnice pregatesc si asambleaza reperele subansamblelor şi ansamblelor componente în conformitate cu documentaţia tehnica şi tehnologica.

Ocupaţii componente :

828201 lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric
828202 confecţioner protecţie dielectrica pentru acumulatori
828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
828204 confecţioner gratare şi accesorii pentru acumulatori
828205 confecţioner placi pentru acumulatori
828206 preparator lesie pentru acumulatori
828207 montator acumulatori
828208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri

8283 ASAMBLORI DE ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Asamblorii de echipamente electronice executa lucrari de montareasamblare, reglare şi depanare pentru aparatele şi instalaţiile electronice, televizoare, calculatoare şi altele.

Ocupaţii componente :

828301 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio
828302 confecţioner tuburi cinescop
828303 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronica şi curenţi purtatori
828304 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare
828305 confecţioner piese radio şi semiconductori
828306 confecţioner circuite integrate
828307 confecţioner scala radio
828308 confecţioner circuite imprimate
828309 montator, reglor, testor tehnica de calcul
828310 confecţioner lampi fluorescente
828311 confecţioner lampi cu vapori de mercur
828312 confecţioner lampi cu vapori de sodiu
828313 confecţioner becuri

8284 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN METAL, CAUCIUC ŞI MATERIALE PLASTICE

Asamblorii de produse şi articole din metal, cauciuc şi material plastic executa operaţii de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc şi material plastic la diferite produse: jucarii, articole de sport, biciclete şi altele.

Ocupaţii componente :

828401 asamblor biciclete
828402 asamblor jucarii
828403 asamblor articole de sport
828404 operator la fabricarea fermoarelor

8285 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN LEMN

Asamblorii de produse şi articole din lemn asambleaza piese şi elemente din lemn şi materiale similare pentru confecţionarea diferitelor produse, dupa procedee specifice.

Ocupaţii componente :

828501 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit
828502 confecţioner-asamblor articole din lemn

8286 ASAMBLORI DE PRODUSE ŞI ARTICOLE DIN CARTON, TEXTILE ŞI MATERIALE SIMILARE

Asamblorii de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare asambleaza piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, dupa procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.

Ocupaţii componente :

828601 confecţioner-asamblor articole din carton
828602 confecţioner-asamblor articole din textile
828603 montor articole din piele

8287 MONTATORI DE SUBANSAMBLE

Montatorii de subansamble executa operaţii de montaj a subansamblelor dupa o tehnologie stabilita în raport cu complexitatea aparaturii sau instalaţiilor.

Ocupaţii componente :

828701 montator subansamble
828702 montator aparate aer condiţionat
828703 operator calitate flux
828704 montator electromecanic

8.2.9. GRUPA MINORĂ
829 Alţi operatori la masini şi asamblori

Operatorii la masini şi asamblorii clasificaţi în aceasta grupa minora conduc şi supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de diferite însemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le închid sau asambleaza dupa procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.

Grupe de baza componente :

8290 Operatori la masini şi asamblori neclasificaţi în grupele de baza anterioare

8290 OPERATORI LA MASINI ŞI ASAMBLORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE

Operatorii la masini şi asamblorii clasificaţi în aceasta grupa conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de însemne si închiderii ambalajelor.

Ocupaţii componente :

829001 masinist la masini de ambalat
829002 operator la masina de etichetat
829003 operator instalaţie de sortare şi reciclare deseuri menajere şi asimilabile

8.3. SUBGRUPA MAJORĂ
83 Conducatori de vehicule şi operatori la instalaţii mobile

Conducatorii de vehicule conduc locomotive şi autovehicule de tipuri si capacitaţi diferite. Operatorii pe instalaţiile mobile conduc tractoare si masini agricole, masini şi utilaje terasiere, macarale, poduri mobile, instalaţii de transport marfuri paletizate: conduc navele maritime şi fluviale şi executa alte sarcini de supraveghere în timpul navigaţiei. Pentru exercitarea meseriei este necesar sa cunoasca modul de funcţionare a masinilor şi regulile de circulaţie şi manevra.

Grupe minore componente :

831 Mecanici de locomotiva şi asimilaţi

832 Conducatori auto

833 Conducatori de masini agricole şi alte masini de transportat şi ridicat

834 Marinari, navigatori şi asimilaţi

835 Lucratori portuari

8.3.1. GRUPA MINORĂ 831
Mecanici de locomotiva şi asimilaţi

Mecanicii de locomotiva şi asimilaţii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operaţiile de manevra, de primire şi expediere a trenului şi acţioneaza semnalizatoarele şi dispozitivele care permit sau opresc circulaţia feroviara.

Grupe de baza componente :

8311 Mecanici de locomotiva
8312 Frânari, acari şi agenţi de manevra

8311 MECANICI DE LOCOMOTIVA

Mecanicii de locomotiva conduc şi supravegheaza diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, funcţionarea corecta a mecanismelor, instalaţiilor, aparatelor atât la plecare cât şi în timpul mersului.

Ocupaţii componente :

831101 mecanic locomotiva şi automotor
831102 mecanic ajutor locomotiva şi automotor
831103 conducator autodrezina
831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene
831105 mecanic locomotiva şi rama electrica metrou
831106 mecanic ajutor locomotiva şi rama electrica metrou

8312 FRÂNARI, ACARI ŞI AGENŢI DE MANEVRA

Frânarii acţioneaza frânele şi saboţii de mâna pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant în gari de triaj, conform graficului de încarcare, descarcare şi formare a trenurilor; regleaza miscarea trenurilor pe caile de rulare din mine şi cariere.

Ocupaţii componente :

831201 frânar
831202 manevrant vagoane
831203 sef manevra
831204 acar
831205 sef tren
831206 paznic bariera
831207 revizor ace

8.3.2. GRUPA MINORĂ
832 Conducatori auto

Conducatorii auto conduc, potrivit regulilor de circulaţie, autovehicule de capacitaţi diferite, în transportul de marfuri şi persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme şi camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane şi masini de tonaj mare.

Grupe de baza componente :

8321 Conducatori de motociclete
8322 Soferi de autoturisme şi camionete
8323 Conducatori de autobuze, troleibuze şi tramvaie
8324 Soferi de autocamioane şi masini de mare tonaj

8321 CONDUCATORI DE MOTOCICLETE

Conducatorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulaţie, motociclete cu atas şi motoscutere cu care transporta diferite marfuri sau materiale.

Ocupaţii componente :

832101 conducator de motocicleta
832102 conducator de motoscuter

8322 SOFERI DE AUTOTURISME ŞI CAMIONETE

Soferii de autoturisme şi camionete asigura buna funcţionare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulaţie şi transporta persoane sau diferite materiale.
Ocupaţii componente :

832201 sofer de autoturisme şi camionete
832202 sofer autosanitara
832203 sofer autoambulanţa
832204 pilot încercare auto

8323 CONDUCATORI DE AUTOBUZE, TROLEIBUZE ŞI TRAMVAIE

Conducatorii de autobuze, troleibuze şi tramvaie asigura buna funcţionare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului înainte de plecarea în cursa şi în timpul mersului; transporta persoane sau bunuri în interiorul localitaţilor sau între localitaţi şi respecta regulile de circulaţie, în timpul deplasarii.

Ocupaţii componente :

832301 sofer autobuz
832302 conducator troleibuz
832303 conducator tramvai (vatman)

8324 SOFERI DE AUTOCAMIOANE ŞI MASINI DE MARE TONAJ

Soferii de autocamioane şi masini de mare tonaj asigura buna funcţionare a autovehiculului înainte de plecare în cursa şi în timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice şi transporta marfuri pe distanţe diferite.

Ocupaţii componente :

832401 sofer autocamion / masina de mare tonaj
832402 sofer transport valori bancare
832403 lucrator operativ pentru autocontainere
832404 conducator autospeciala

8.3.3. GRUPA MINORĂ
833 Conducatori de masini agricole şi alte masini de transportat şi ridicat

Conducatorii de masini agricole şi alte masini de carat şi ridicat conduc, întreţin şi supravegheaza masini agricole şi forestiere, masini şi utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale şi diferite instalaţii de transportat marfuri paletizate.

Grupe de baza componente :

8331 Tractoristi şi alţi conducatori de masini agricole şi forestiere
8332 Conducatori de masini şi utilaje terasiere
8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilati
8334 Operatori la instalaţii de transport marfuri paletizate

8331 TRACTORISTI ŞI ALŢI CONDUCATORI DE MASINI AGRICOLE ŞI FORESTIERE

Tractoristii şi alţi conducatori de masini agricole şi forestiere conduc, întreţin şi supravegheaza tractoare şi diferite tipuri de masini agricole si forestiere, destinate executarii de lucrari agricole sau forestiere; asigura funcţionarea corecta a utilajelor din dotare pentru executarea lucrarilor de producere a plantelor de câmp sau asigurarea funcţionarii corecte a instalaţiilor din zootehnie corespunzatoare activitaţii desfasurate

Ocupaţii componente :

833101 tractorist
833102 combainer agricol
833103 motorist la motoagregate şi masini în silvicultura
833104 mecanic de exploatare în cultura mare
833105 mecanic de exploatare în zootehnie
833106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului

8332 CONDUCATORI DE MASINI ŞI UTILAJE TERASIERE

Conducatorii de masini şi utilaje terasiere conduc, întreţin şi supravegheaza instalaţii, agregate şi utilaje destinate executarii de terasamente, prepararii şi turnarii betonului şi mixturilor asfaltice: excavatoare, graifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare şi altele.

Ocupaţii componente :

833201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
833202 masinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice
833203 masinist la masini cale mecanizare usoara şi grea
833204 operator la utilaje de forjat dirijat
833205 operator la utilaje de reabilitari conducte subterane
833206 operator la utilaje pentru subtraversari

8333 CONDUCATORI DE MACARALE, PODURI MOBILE, LIFTURI SUBTERANE ŞI ASIMILATI

Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, întreţin şi supravegheaza masini pentru transport pe orizontala si verticala, având cunostinţe despre funcţionarea şi capacitatea de sarcina a acestora.

Ocupaţii componente :

833301 macaragiu
833302 masinist pod rulant
833303 funicularist
833304 macaragiu macarale plutitoare
833305 sofer automacaragiu
833306 supraveghetor staţie senal navigabil
833307 funicularist, funiculare pasagere
833308
833309 mecanizator (muncitor portuar)
833310 liftier

8334 OPERATORI LA INSTALAŢII DE TRANSPORT MARFURI PALETIZATE

Operatorii la instalaţiile de transport marfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare şi altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloţi, cutii în interiorul unitaţii, în depozite şi gari.

Ocupaţii componente :

833401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
833402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala şi verticala
833403 stivuitorist

8.3.4. GRUPA MINORĂ
834 Marinari, navigatori şi asimilaţi

Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie; executa operaţii de ancorare a navelor în port, supravegheaza şi manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart şi întreţinere a navelor.

Grupe de baza componente :

8340 Marinari, navigatori şi asimilaţi

8340 MARINARI, NAVIGATORI ŞI ASIMILAŢI

Marinarii, navigatorii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instrucţiunilor de navigaţie; executa operaţii de ancorare a navelor în port, supravegheaza şi manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart şi întreţinere a navelor.

Ocupaţii componente :

834001 marinar, pilot naval, barjist
834002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţa
834003 marinar legator
834004 conducator ambarcaţiuni agrement pe ape interioare
834005 pontonier feribot
834006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţa
834007 conducator de salupa maritima/fluviala
834008 timonier maritim/fluvial
834009 motopompist

8.3.5. GRUPA MINORĂ
835 Lucratori portuari

Lucratorii portuari manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa în funcţie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întreţin şi supravegheaza instalaţii de încarcare/descarcare la bordul navei şi cheu şi utilaje portuare.

Grupe de baza componente :

8350 Docheri, docheri mecanizatori şi conducatori de utilaje portuare

8350 DOCHERI, DOCHERI MECANIZATORI ŞI CONDUCATORI DE UTILAJE PORTUARE

Docherii, docherii mecanizatori şi conducatorii de utilaje portuare manipuleaza marfurile, manevreaza sculele şi dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa în funcţie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întreţin si supravegheaza instalaţii de încarcare/descarcare/transport şi manipulare a marfurilor.

Ocupaţii componente :

835001 docher
835002 sef echipa docheri
835003 docher instalaţii de încarcare/descarcare la bordul navei şi cheu
835004 docher amarator
835005 docher mecanizator
835006 tractorist portuar
835007 conducator autotrailer
835008 conducator autoîncarcator portuar
835009 macaragiu portuar
835010 stivuitorist portuar

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu